Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення


6.1.5. Приклади розв’язування задач

 

1.     На знімку, зробленому камерою з об’єктивом, фокусна відстань якого 13,5·10-2м при довжині камери 15·102 м, вийшло зображення предмета заввишки 2·10-2м. Визначити дійсну величину предмета.

Врахувавши формулу збільшення лінзи та формулу тонкої лінзи, отримаємо дійсну величину предмета:

Тоді

Підставивши числові значення, дістанемо:

Відповідь: дійсна величина предмета Н = 18см.

1. Фокусна відстань двоякоопуклої лінзи F = 20см. Точка, що світиться, знаходиться на відстані 30см від лінзи. Де буде зображення точки?

Розв’язання:

Запишемо формулу лінзи:

Відповідь: f = 0,6м.

3.     Увігнуте сферичне дзеркало дає дійсне зображення, яке в два рази менше від предмета. Визначити фокусну відстань F дзеркала, якщо відстань між предметом і його зображенням l=0,75м.

Розв’язання:


Відповідь: F=0,5м.

2. На якій відстані від предмета треба встановити екран, щоб двоопукла лінза з радіусом кривизни поверхонь R = 0,2м і показником заломлення n = 1,5 давала дійсне зображення предмета, збільшене в два рази?

Розв’язання:

Запишемо формулу тонкої лінзи:

Фокусну відстань визначимо за формулою:

Тоді

Відповідь: 0,9м. 

<  ЗМІСТ  >