Зміст

Загальні положення

1 Мета і завдання практики

2 Вибір теми дипломного проекту, її актуальність

3 Зміст переддипломної практики

3.1 Архітектурно-планувальний розділ

3.2 Розрахунково-конструктивна частина

3.3 Розділ технології та організації будівництва

3.4 Кошторисно-економічний розділ

4 Оформлення звіту