11.1 Котли на газовому паливі

Українські виробники пропонують на ринку опалювальної техніки газові ВКМП, які за конструктивними і функціональними ознаками можна поділити на такі види:


Рисунок 11.1 – Принципова схема настінного одноконтурного (а) та двоконтурного (б) котла: 1 – запобіжник для обмеження температури води; 2 – запалювальний електрод; 3 – газовий пальник; 4 – температурний датчик; 5 – регулятор котла; 7 – датчик температури і тиску; 8 – кран; 9 – датчик гарячої води; 10 – теплообмінник гарячої води; 11 – подавальний трубопровід; 12 – гаряча вода; 13 – газопровід; 14 – холодна вода; 15 – зворотний трубопровід; 16 – запобіжний клапан; 17 – повітровідвідник; 18 – перепускний вентиль; 19 – розширювальний бак; 20 – насос; 21 – газовий клапан; 22 – блок пальників; 23 – іонізаційний електрод; 24 – теплообмінник; 25 – газохід; 26 – датчик тяги

Основна частина газових ВКМП використовує інжекційні пальники (рис. 11.2), в яких не регулюється співвідношення газ – повітря при зміні тиску газу.


Рисунок 11.2 – Конструкція інжекційного пальника ВКМП

Тому для стійкого і повного горіння палива підтримується коефіцієнт надлишку повітря 1,3…1,6. В результаті такі котли мають ККД до 90 %.

Підвищення енергетичної та екологічної ефективності ВКМП можна досягти за рахунок таких заходів:

1) використання двоступеневих та модульованих мікрофакельних та інфрачервоних пальників для економії палива, покращення процесів горіння і зменшення шкідливих викидів;
2) використання насосів для вимушеної конвекції води в котлі для зменшення габаритів та металоємності котла і виключення можливості закипання води в котлі;
3) підвищення рівня автоматизації пальника та котла в цілому для покращення експлуатаційних характеристик, зменшення витрат палива;
4) використання сплавів та легованих сталей для збільшення терміну ро-боти котла, особливо на біогазі і для зменшення витрат палива за рахунок використання теплоти конденсації пари з відхідних газів;
5) збільшення екранування топок для зменшення габаритів котла та шкідливих викидів при спалюванні.
6) попередній підігрів повітря для якісного спалювання палива;
7) якісна організація водно-хімічного режиму для зменшення накипоутворення.