9.2 Високотемпературна корозія

В результаті дії продуктів згорання високої температури на поверхні металу утворюється оксидна плівка. При високій температурі металу процес утворення окалини посилюється. Найінтенсивніша високотемпературна корозія має місце за наявності сірчистих з'єднань в продуктах згорання.

В області високих температур газів при зіткненні газів з гарячими поверхнями нагріву утворюється SO3 з SO2 за наявності локальних надлишків кисню, нагрітий до високої температури метал пароперегрівника слугує каталізатором. За наявності оксидів сірки в газах відбувається з'єднання їх з лужними компонентами золи і утворення сульфітів, які руйнуюче діють на захисну плівку окалини.

Наявність в золі палива оксиду ванадію V2О5 також посилює газову високотемпературну корозію, Зокрема, в мінеральних домішках мазуту вміст оксиду ванадію сягає 70 % в перерахунку на V2О5.

Зазвичай ванадієва високотемпературна корозія спостерігається на трубках пароперегрівників котлів високого і надвисокого тиску і на поверхні сталевих неохолоджуваних деталей, що знаходяться в області високих температур газів.

Небезпека ванадієвої корозії може бути знижена шляхом збільшення швидкості газового потоку і заходів по зменшенню відкладення золи або захисту трубок, наприклад, графітними покриттями.