Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

 

В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І.В. Грабенко

 

 

 

Експериментальні дослідження електричних машин

Частина І. Машини постійного струму

 

 

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету
(п
ротокол №6 від 27 січня 2005 р.) як навчальний посібник для студентів спеціальностей
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні станції,
Електричні системи і мережі, Електротехнічні системи електроспоживання

 

 

 

 

 

Вінниця, ВНТУ 2011