Методичні вказівки до

виконання курсового проекту з дисципліни

«Конструювання і технологія приладів

мікро- та наноелектроніки»

для студентів спеціальності

«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

Осадчук О. В., Крилик Л. В

ЗМІСТ