•  

 

 

 

 Паралельні інтерфейси за один момент часу передають відразу всі біти даних. Для цього в паралельному інтерфейсі для кожного розряду даних є своя фізична лінія

Усі лінії даних утворюють шину даних. Для ДП розрядність як правило дорівнює байту (8 біт); це означає, що кожний символ поданий одним байтом. В деяких ДП та ПЕОМ, які випускалися раніше, розрядність даних складає 7 біт.

В паралельних інтерфейсах для підвищення вірогідності інформації, що передається, може бути включена в шину даних ще одна лінія для передачі біта парності (паритету). Цей біт показує парна чи непарна кількість одиниць передається в біті даних.

Окрім шини даних в інтерфейсах є шина керування, яка забезпечує керування процесом передавання інформації, та шина стану, призначена для передавання слова стану ДП.

До паралельних інтерфейсів, що використовуються для підключення ДП, відносяться такі широко відомі відчизняні та закордонні інтерфейси, як ІРПР, ІРПР-М, Centroncs.

Інтерфейс ИРПР призначено для радіального підключення пристоїв з паралельною передачею інформації. Закордонним аналогом є BS 4421 (Великобританія). Цей інтерфейс широко використовувався в ДП та ПЕОМ, які випускалися раніше в країнах СЕВ. Зараз його успішно замінює більш зручний для ДП інтерфейс ИРПР-М.

Лінії зв`язку та призначення сигналів інтерфейсу ИРПР наведені у таблицях 4.1 та 4.2.

Розглянемо протокол обміну. Обмін даними здійснюється за допомогою сигналів ЗП (АС) та СТР (SC) в режимі “запит-відповідь”. Приймач, якщо він готовий приймати дані, встановлює сигнал ГП (АО) та перевіряє сигнал СТР(SC). Якщо сигнал СТР(SC) не встановлений, приймач встановлює сигнал ЗП(АС). Джерело перевіряє сигнали ГП(АО) та ЗП(АС), встановлює дані та видає сигнал СТР(SC). За сигналом СТР(SC) приймач зчитує дані. Після того, як приймач виконає скидання сигналу ЗП(АС), джерело знімає сигнал СТР(SC). Інтерфейс переходить до наступного режиму передавання даних. Потрібно звернути увагу на те, що приймач не може зняти сигнали ЗП(АС) та ГП(АО), жодного разу не прийнявши хоча б одного сиволу. Сигнал СТР(SC) може бути знятий тільки після скидання сигналу ЗП(АС), сигнал ГП(АО) може бути знятий тільки при скинутому сигналі ЗП (АС). Сигнал “Готовність джерела” у випадку роботи з ДП  установлений. Часова діаграма роботи інтерфейсу наведена на рисунку 4.2.

 

Таблиця 4.1 - Лінії інтефейсу ИРПР

 

Лінія інтерфейсу

Позначення

Направлення

російське

міжнародне

Екран

Нуль

Готовність джерела Готовність приймача Строб джерела

Запит приймача

Дані (20...27) Контрольний розряд молодшого байта*

Дані (28...215)* Контрольний розряд старшого байта*

Стан приймача*

Стан джерела*

Е

ГИ

ГП

СТР

ЗП

Д0...Д7

КР0

 

Д8...Д15

КР1

 

 

СП1...С8 СИ1...СИ8

S

Z

SO

АО

SC

АС

D0...D7

DP0

 

D8...D15

DPI

 

 

А1...А8 SI...S8

––

Д→П

ДП

Д→П

ДП

ДП

Д←П

 

Д→П

ДП

 

Д→П

ДП

 

Примітка. Д – джерело (ПЕОМ), П – приймач (ДП)

*Ці лінії необов`язкові і з ДП як правило не застосовуються

 

 

 

 

 

 

Проаналізуємо електричні параметри та фізична реалізація даного інтерфейсу. Рівні сигналів  відповідають ТТЛ-рівням, використовувана логіка – від`ємна; як передавач використовується інтегральна            мікросхема ТТЛ з відкритим колектором та допустимим струмом навантаження не менше 40 мА, а як приймач – інтегральна           мікросхема ТТЛ зі вхідним струмом не більше 1,6 мА. Лінії зв`язку однонаправлені з хвильовим опором кабелю 110±20% Ом. Узгодження з хвильовим опором кабелю забезпечується на вході приймача. Тип з`єднання та призначення контактів не регламентуються. Довжина інтерфейсного кабелю до 15м.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2 - Призначення сигналів інтерфейсу ИРПР

 

Сигнал

Призначення

ГИ(SO)

Лог.1 вказує на те, що джерело роботоздатне і готове до передачі інформації під керуванням СТР(SC) та ЗП(АС). Перехід з лог. 1 до лог. 0 відбувається при СТР(SC)=0.

Лог.0 вказує на те, що джерело нероботоздатне і стан інших ліній ігнорується

ГП(АО)

Лог. 1 вказує на те, що приймач роботоздатний і готовий до прийому інформації під керуванням СТР(SC) і ЗП(АС). Перехід з лог. 1 в лог.0 відбувається при СТР(SC)=0.

Значення лог. 0 вказує на те, що приймач нероботоздатний і стан інших ліній ігнорується

Д0…Д7 (D0…D7)

Ці сигнали передають дані. Високий рівень сигналу відповідає лог. 1, а низький лог. 0

СТР(SC)

При лог. 1 дані дійсні при ЗП(АС)=1

При лог. 0 дані можуть бути недійсними

ЗП(АС)

Лог. 1 вказує на те, що приймач готовий прийняти нову інформацію від джерела

Примітка. Сигнали ГИ(SO) та ГП(АО) взаємозалежні

 

 Розглянемо інтерфейс ИРПР-М (ИРПР модифікований), який ще має назву Centronics. Інтерфейс для радіального підключення ДП з паралельним передаванням даних ИРПР-М замінює інтерфейс ИРПР, що раніше використовувався для цих цілей. Він найбільш зручний для використання у принтерах, тому що має лінії стану для ДП, які дозволяють точно визначити стан принтера або причину відмови та надають можливість ДП в будь-який момент часу зупинити передавання даних (в ИРПР приймач не може зняти сигнал “Готовність” жодного разу, не прийнявши хоча б один символ).

Повним закордонним аналогом інтерфейсу ИРПР-М є інтерфейс Centronics. Він розроблений фірмою Centronics Data Computer Corporation. Фірма ІВМ встановлює його як основний інтерфейс для ДП в свої персональні компьютери серії ІВМ РС. Інтерфейс Centronics є стандартом  для підключення інтерфейсу ДП до персональних ЕОМ. Практично всі закордонні виробники випускають свої принтери з інтерфейсом Centronics.

Рисунок 4.2 - Часова діаграма інтерфейсу ІРПР

 

Логічна організація, склад і призначення сигналів інтерфейсу      табл. 4.2 наведені в таблицях 4.3 та 4.4.

Слід відмітити, що міжнародні скорочення символів не стандартизовані й в різних посібниках з ДП зустрічаються розбіжності. Наприклад, в посібниках можна зустріти такі скорочення сигналу “Підтвердження”: ACKNLG, ACK, ACKWLG, ACKNOWLEDGE.

Сигнал “Кінець паперу” зустрічається як у прямому, так і в інвертованому вигляді.

Сигнал “Готовність приймача” як правило під`єднується через опір  R=3,3 кОм до шини живлення з напругою +5 В зі сторони ДП.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3 - Лінії інтерфейсу ИРПР-М

Примітка *Сигнали необов`язкові, при використанні рекомендується не звінювати їх значення.

**Сигнали необов`язкові, в ДП не використовуються.

***Сигнали можуть мати напрям як від джерела до приймача, так і навпаки

Часова діаграма роботи інтерфейсу ИРПР-М наведена на рисунку 4.3.

Виведення інформації на друк залежить від багатьох факторів. Одним з них є режим роботи – автономний (OFF-LINE) або зв`язок з ЕОМ (ON-LINE). Якщо ДП знаходиться в автономному режимі (OFF-LINE), то він встановлює на інтерфейсі сигнали ЗАН(BUSY) та  Обмін через інтерфейс не відбувається. Виведення на друк залежить і від сигналу ; якщо цей сигнал знято, то керувати виведенням на друк можна за допомогою команд DC1/DC3 (вибір/відміна пристрою). Всі умови від яких залежить друк наведено у табл. 4.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізуємо електричні параметри та фізичну реалізацію інтерфейсу.  Рівні сигналів відповідають ТТЛ-рівням. Передавач на виході повинен забезпечувати такі рівні сигналів: лог. 1 (високий рівень) – від 2,47 до 5,25 В; лог. 0 (низький рівень) – від 0 до 0,5 В.

Вихідний струм передавача повинен бути не менше 8 мА. Рівні сигналів на виході приймача повинні відповідати: лог. 1  – від 2,0 до      5,25 В; лог. 0  – від 0 до 0,8 В. Вихідний струм приймача не більше 1,6 мА при прийманні лог. 0. Інтерфейсний кабель як правило виконують витими парами. Довжина кабелю не більше 3м; допускається довжина кабеля до  20 м при тривалості стробуючого імпульсу не менше 5 мкс.

Рисунок 4.3 - Часова діаграма роботи інтерфейсу ИРПР-М

 

 

 

Приклади розподілення сигналів по контактах з`єднань для ДП наведені у таблиці 4.7.

 

 

 

 

 

Таблиця 4.5 - Умови, що впливають на процес друкування

 

Вінницький національний технічний університетт