images.jpg

 

 

Наступна сторінка                               Електронні посібники ВНТУ

 

 

ЗМІСТ

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. РОЗРОБКА ПРОГРАМ З ЛІНІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ

Складові  мови  програмування

Етапи створення програми

Базові конструкції мови С

Функція main(): з цього все починається

Базові типи даних

Приклад розробки програми з лінійною структурою

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. РОЗРОБКА СТУКТУРОВАНИХ ПРОГРАМ (ОПЕРАТОРИ УМОВИ, ВИБОРУ ТА ПОВТОРЕННЯ)

Синтаксис основних операторів

Розгалужена та циклічна структури алгоритмів

Приклад розробки програми з разгалуженням

Приклад розробки задачі з використанням оператора вибору

Приклад розробки програми з використанням циклів

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. ГЕНЕРУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ.  РОБОТА З ОДНОВИМІРНИМИ МАСИВАМИ

Генерація псевдовипадкових чисел

Приклади програм для генерування випадкових чисел

Одновимірні масиви

Приклади програм з використанням одновимірних масивів

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. РОЗРОБКА ПРОГРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОВИМІРНИХ МАСИВІВ

Багатовимірні масиви

Динамічне виділення пам’яті під  масиви

Приклад використання двовимірного статичного масиву

Приклад використання  динамічного двовимірного масиву

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ РЯДКАМИ

Основні функції роботи з символами та рядками

Приклад розробки програми для роботи з рядками і символами

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. ФУНКЦІЇ

Поняття функції та її складові

Функції, що не повертають значення

Рекурсивні функції

Аргументи функції за замовчуванням

Передавання параметрів у функцію

Масиви як параметри функції

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. СТРУКТУРИ.  МАСИВИ СТРУКТУР

Оголошення структури

Доступ до полів структури

Масиви структур

Об'єднання (union)

Бітові поля

Приклади програм з використанням структур

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. РОБОТА З ФАЙЛАМИ

Поняття файлів і потоків

Файли і функції файлової системи у мові  С

Робота з файловими потоками

Приклади програм для робот из файлами

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. КОНСТРУЮВАННЯ  БАГАТОФАЙЛОВИХ  ПРОГРАМ

Директиви препроцесорної обробки

Багатофайлові проекти

Приклад розробки багатофайлового проекту

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10. СОРТУВАННЯ І ПОШУК

Бульбашкове  сортування (сортування обміном)

Сортування методом вибору

Сортування вставками

Швидке сортування

Сортування методом Шелла

Лінійний пошук

Двійковий пошук

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11.  ДИНАМІЧНІ СТРУКТУРИ

Лінійні списки

Стеки

Черги

Двійкові дерева

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12. КЛАСИ ЯК ОСНОВА ООП.  ОБ'ЄКТИ

Класи та об'єкти в С++

set-функції та get-функції класів

Конструктори і деструктори

Успадкування класів

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13. ПОЛІМОРФІЗМ. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ФУНКЦІЙ, ОПЕРАТОРІВ І МЕТОДІВ КЛАСУ

Перевантаження функцій

Перевантаження операторів

Порядок виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14. ШАБЛОНИ ФУНКЦІЙ І КЛАСІВ. ПАРАМЕТРИЗОВАНІ КОНТЕЙНЕРНІ КЛАСИ БІБЛІОТЕКИ STL

Шаблони функцій

Шаблони класів

Стандартна бібліотека шаблонів  STL

Порядок виконання роботи

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А. Приклад оформлення титульного аркуша