Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання

3.2 Елементи дисперсійного аналізу


Для рівня значущості α = 0,05 визначити вплив факторів А і В та їх сумісний вплив на досліджувану ознаку.

1. Досліджується вплив на зносостійкість деталей таких факторів: А – матеріал для виготовлення деталей(застосовували три види сталі) і В – технологія виготовлення деталей (дві технології). Результати експерименту наведено в таблиці

2. Досліджується вплив на врожайність ячменю таких факторів А: посів здійснюється після чорного пару – А1; після коренеплодів – А2; після колосових культур – А3; В – сортність ячменю (три сорти). Результати експерименту наведено в таблиці

3. Досліджується вплив на міцність чавуну двох факторів A і B: фактор А – вміст кремнію в чавуні, а саме: А1 – 0,24%; А2 – 0,42%; А3 – 0,52%; В – температурний режим плавлення (два режими). Результати експерименту наведено в таблиці

4. Досліджується вплив на врожайність кукурудзи двох факторів: А – внесення добрив у ґрунт (три добрива); В – глибина поливу землі (три глибини поливу). Результати експерименту наведено в таблиці

5. Досліджується вплив факторів А і В на кількість виготовлених втулок зі ста взятих, які відповідають нормам стандарту: А – використали дві технології виготовлення; В – заготовки надходили із трьох заводів. Результати експерименту наведено в таблиці

6. Досліджується вплив факторів А і В на продуктивність праці підприємства певної галузі промисловості А – фондозабезпеченість (три рівні); В – рівень оплати праці робітникам (два рівні). Результати експерименту наведено в таблиці

7. Експериментально досліджувався вплив на зносостійкість деталей факторів A і B: фактор A – тип сталі (три типи); фактор B – технологія виготовлення (дві технології). Результати експерименту наведено в таблиці

8. Експериментально досліджувався вплив факторів A і B на опріснення морської води: фактор A – тип опріснювача (три типи); фактор B – три різні лабораторії. Результати експерименту наведено в таблиці

9. Експериментально досліджувався вплив факторів A і B на врожайність цукрових буряків в ц/га: фактор A – добрива (три види); фактор B – сума температур за період вегетації (три рівні). Результати досліджень наведено в таблиці

10. Досліджувався вплив факторів A і B на пружність сталі в умовних одиницях: фактор A – % нікелю (три рівні); фактор B – % марганцю (два рівні). Результати досліджень наведено в таблиці Фактор B Фактор A

11. Досліджувався вплив факторів A і B на твердість сплаву: фактор A – % нікелю (три рівні); фактор B – % хрому (три рівні). Результати досліджень наведено в таблиці, де твердість подається в умовних одиницях

12. Досліджувався вплив на продуктивність праці факторів A і B: фактор A – плинність кадрів, % (три рівні); фактор B – рівень оплати праці, тис. грн на рік (два рівні). Результати досліджень наведено в таблиці

13. Досліджувався вплив факторів А і В на приріст урожаю картоплі з гектара: фактор А – внесення в ґрунт добрива (три рівні за кількістю у відсотках); фактор В – поливання ґрунту (два рівні проникнення вологи на глибину ґрунту). Результати досліджень наведено в таблиці

14. Досліджувався вплив факторів А і В на масу корів у кг: фактор А – три види соковитих кормів; фактор В – два види грубих кормів з домішкою певного відсотка вітамінів. Результати досліджень наведено в таблиці

15. Досліджувався вплив факторів А і В на вміст протеїну в курячих яйцях: фактор А – три типи зернових; фактор В – два типи комбікормів. Результати досліджень наведено в таблиці

16. Досліджувався вплив факторів А і В на приріст урожаю соняшнику, ц/га: фактор А – три види добрив; фактор В – глибина зрошення (дві глибини). Результати досліджень наведено в таблиці

17. Досліджувався вплив факторів A і B на жирність молока, %: фактор А – три види соковитих кормів; фактор В – два види біодомішок. Результати досліджень наведено в таблиці

18. Досліджувався вплив факторів A і B на річні надої молока в тоннах: фактор А – три види соковитих кормів; фактор В – два види грубих кормів із різним рівнем частки, %, спеціальних вітамінів. Результати досліджень наведено в таблиці

19. Досліджувався вплив факторів A і B на приріст урожаю з гектара кукурудзи, ц/га: фактор A – три види внесення азотних добрив (частка), %; фактор B – два види глибини зрошення шляхом штучного поливу. Результати досліджень наведено в таблиці

20. Досліджувався вплив факторів A і B на норми витрат пального трактором на 100 га в умовних одиницях: фактор A – три види обробітку землі (A1 – під злакові культури; A2 – картопляні культури; A3 – кормові трави); фактор B – пори року (B1 – весна; B2 – осінь). Результати досліджень наведено в таблиці

21. Досліджувався вплив факторів A і B на яйценосність курей у штуках за 5 місяців: фактор A – домішка до корму з моркви A1; силосу A2; біокорму A3; фактор B – два режими температури в птахофермі. Результати досліджень наведено в таблиці

22. Досліджувався вплив факторів A і B на час, який витрачається на виготовлення однієї деталі в хвилинах: фактор A – розряд робітника (A1 – четвертий; A2 – п’ятий; A3 – шостий); фактор B – два сорти (B1 і B2). Результати досліджень наведено в таблиці