Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання

3.3 Перевірка статистичної гіпотези


Визначити можливий закон розподілу випадкової величини Х, користуючись критеріями Пірсона та Колмогорова, для рівня значущості 0,05 перевірити правильність висунутої нульової гіпотези.

Додаткова інформація

При перевірці закону розподілу випадкової величини Х критеріями Пірсона або Колмогорова, зручно користуватися відповідними таблицями, в які заносяться всі проміжні результати.
Перевірка статистичної гіпотези критерієм Колмогорова