Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання

ЛІТЕРАТУРА


1. Бабак В. П. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник / Бабак В. П, Біленький А. Я., Приставка О. П. – К. : КВЩ, 2003. – 432с.

2. Бабак В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник для студентів ВНЗ / Бабак В. П., Марченко Б. Г., Фриз М. Є.– К. : Техніка, 2004. – 288с.

3. Жлуктечко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.-метод. посібник. У 2-х ч. – Ч.І. Теорія ймовірностей / В. І. Жлуктечко, С. І. Наконечний – К. : КНЕУ, 2000. – 303с.

4. Жлуктечко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.-метод. посібник. У 2-х ч. – Ч.ІІ. Математична статистика / Жлуктечко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. – К. : КНЕУ, 2001. – 336с.

5. Захаров И. П. Теория неопределенности в измерениях: учебное пособие / И. П. Захаров, В. Д. Кукуш – Харьков: «Консум», 2002. – 256с.

6. Володарський Є. Т. Статистична обробка даних : навч. посібник / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева – К. : НАУ. 2008. – 308 с.

7. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров – М. : «Наука», 1988. – 480с.

8. Вентцель Е. С.Теория случайных процессов и ее инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров – М. : «Наука», 1991. – 384 с.

9. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций, под. ред. А. А. Свешникова – М. : «Наука», 1970. – 656 с.

Гмурман. В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебное пособие / Гмурман В. Е. – М. : Высшая школа, 1970. – 212 с.