Вступ

Вступ виконують з нової пронумерованої сторінки із заголовком "ВСТУП" по середині рядка. Текст вступу (1 - 3 с.) повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді, короткий аналіз сучасного стану вирішення проблеми, обгрунтування необхідності виконання роботи, призначення БДР, оцінку новизни теми, висвітлювати питання актуальності і значення розробки. У вступі і далі по тексту не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих.

Зміст