Типи схем

Структурна схема визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємозв?язки. Функціональна схема пояснює окремі процеси, що протікають в окремих функціональних колах або у виробі в цілому. Ці схеми використо-вуються при вивченні принципів роботи виробів, при налагоджуванні, контролі та ремонті. Схема електрична принципова визначає повний склад елементів та зв?язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу. Принципова схема служить вихідним документом для розробки інших конструкторських документів, в тому числі креслень. При розробці конструкторських документів, які визначають прокладання і способи кріплення проводів, джгутів та кабелів або трубопроводів у виробі, а також для здійснення приєднань при контролі, експлуатації та ремонті пристроїв використовують схему з?єднань. Для здійснення зовнішніх підключень виробів при їх експлуатації використовують схеми підключення. Складові частини комплексу, а також з?єднання їх між собою на місці експлуатації визначає загальна схема. Відносне розташування складових частин виробів та (при необхідності) проводів, джгутів, кабелів показують на схемі розташування. Коли на одному конструкторському документі необхідно виконати схеми двох або декількох типів на один і той же виріб, оформляють об?єднану схему. Вид та тип схеми визначають її найменування та код. Нижче наведені вимоги до графічної частини, яка є найбільш типовою для студентів електротехнічних спеціальностей всіх форм навчання.

Зміст