Схема автоматизації структурна

Структурна схема автоматизації призначена для відображення систе-ми контролю та керування виробничими процесами даного об'єкта і вста-новлює взаємні зв'язки між щитами, пунктами керування, оперативними робочими постами основних груп технологічного обладнання і показує адміністративно-технічну суть централізованого керування об'єктом. В загальному випадку на структурних схемах автоматизації умовними графічними зображеннями показують: - керуючі обчислювальні машини, всі оперативні і диспетчерські щити, пункти керування, які входять в структуру об'єкта, що проектується; - диспетчерські і оперативні щити і пункти керування, які не входять до складу розроблюваного проекту автоматизації, але пов язані з ним системами контролю і керування; - цехи з розподілом на відділення, дільниці, агрегати або групи обладнання; - лінії технологічних потоків; - лінії оперативного зв язку із зазначенням напрямку проходження інформації. Оперативні і диспетчерські щити та пункти керування, які входять в структуру автоматизації об'єкта, що проектується, зображують на схемі у вигляді прямокутників, усередині яких виконують такі надписи: наймену-вання щита або пункту, вид оперативного зв язку, найменування основного чергового персоналу (наприклад, оператор, апаратник і т. д.), перелік основних задач. Диспетчерські і оперативні щити та пункти керування, які не входять до структури даного проекту, зображуються на схемі кружками, в які вписують їх найменування і найменування чергового персоналу. Для наочності креслення контурні лінії умовних зображень цехів (або других виробничих підрозділів), щитів, пультів і пунктів контролю та керування, лінії функціональних зв язків між ними виконуються більш жирними лініями (0,5 мм), ніж лінії умовного поділу всередині умов-них зображень (0,2 мм). При наявності ліній технологічних потоків останні виконуються лініями товщиною не менше 1 мм. Види оперативного зв язку позначаються буквами, наприклад: ДАК - дистанційне автоматизоване керування; К - контроль; С - сигналізація; ТК - телекерування і т. д., які наносяться над лініями зв язку. При виконанні структурних схем масштабу не дотримуються.

Зміст