Зміст

ВСТУП
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 Сучасний стан та перспективи методології стратегічного розвитку
Тема 1 Стратегія підприємства: поняття, необхідність, предмет вивчення та організація розробки
Тема 2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства
Тема 3 Діагностика внутрішнього стану і комплексний аналіз середовища підприємства в цілому
Тема 4 Формування місії та цілей підприємства
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 Формування та реалізація стратегій розвитку
Тема 5 Корпоративна (загальна) стратегія підприємства
Тема 6 Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства
Тема 7 Стратегія диверсифікації діяльності підприємства
Тема 8 Конкурентні стратегії підприємства (стратегії бізнесу)
Тема 9 Функціональні стратегії підприємства
Тема 10 Стратегічний вибір, декомпонування і виконання стратегії підприємства
3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
3.1 Вимоги до написання контрольної роботи
3.1.1 Загальні вимоги
3.1.2 Викладання тексту
3.1.3 Оформлення ілюстрації
3.1.4 Побудова та оформлення таблиць
3.1.5 Формули та розрахунки
3.1.6 Примітки та виноски
3.1.7 Посилання на джерела інформації та їх перелік
3.2 Завдання на виконання контрольних робіт
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ