НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ

2.4. Визначення величини і напряму головних напружень при заданих умовах зовнішнього напруження

; К = 1,2,3.
, МПа.
МПа;               МПа.
.
.

Рисунок 2.2 – Схема напруженого стану