В. В. Зянько, Т. О. Журко, Н. О. Коваль, І. М. Кулик
Навчально-методичний посібник
для складання державного іспиту з фундаментальних та загальноекономічних дисциплін і виконання дипломних бакалаврських робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»
 
ЗМІСТ
 1. Орієнтовна програма державного іспиту освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр із спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «фінансово-кредитна діяльність»
 1. Вступ
 1. 1.1 Порядок проведення державного іспиту
 2. 1.2 Перелік навчальних дисциплін, матеріали яких містяться в екзаменаційних білетах
 3. 1.3 Теми навчального матеріалу з дисциплін, які вносяться в екзаменаційні білети
 4. 1.4 Питання екзаменаційних білетів
 5. 1.5 Критерії оцінювання знань студентів
 6. 1.6 Типові розв'язування задач з дисциплін, які вносяться в екзаменаційні білети
 7. 1.7 Типові відповіді на екзаменаційний білет
 1. Загальні положення, мета та завдання бакалаврської дипломної роботи
 2. Обов'язки керівника і студента під час підготовки бакалаврської дипломної роботи
 3. Вибір теми бакалаврської дипломної роботи
 4. Загальні вимоги до написання бакалаврської дипломної роботи
 5. Орієнтовна тематика бакалаврських дипломних робіт
 6. Структура бакалаврської дипломної роботи
 7. Порядок проходження науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики
 8. Вимоги до оформлення бакалаврської дипломної роботи
 9. Захист бакалаврської дипломної роботи
 10. Критерії оцінювання якості бакалаврської дипломної роботи
 11. Глосарій економічних термінів
 1. Додаток А Індивідуальний графік написання бакалаврської дипломної роботи
 2. Додаток Б Заява про вибір теми бакалаврської дипломної роботи
 3. Додаток B Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи (титульна сторінка)
 4. Додаток Г Індивідуальне завдання на бакалаврську дипломну роботу
 5. Додаток Д Анотація
 6. Додаток Е Зміст (план) бакалаврської дипломної роботи
 7. Додаток Ж Технічне завдання на бакалаврську дипломну роботу
 8. Додаток И Алгоритм розрахунку фінансових показників діяльності підприємств
 9. Додаток К Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел
 10. Додаток Л Звіт про науково-дослідну та конструкторсько-технологічну практику
 11. Додаток М Основні вимоги до написання відгуку
 12. Додаток Н Основні вимоги до написання рецензії
 1. Рекомендована література для написання бакалаврської дипломної роботи