Наступна сторінка                   Електронні посібники ВНТУ

 

 

У даних методичних вказівках до лабораторних робіт наводяться основні рекомендації до вивчення, підготовки та проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» та організації самостійної роботи студентів.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 МОВА ПРОГРАМУВАННЯ C#. ДАНІ, ВИРАЗИ, ІДЕНТИФІКАТОРИ, ОПЕРАТОРИ

1.1 Теоретичні відомості

1.1.1 Мова програмування C#. Visual Studio

1.1.2 Типи даних

1.1.3 Вирази

1.1.4 Ідентифікатори

1.1.5 Оператори

1.1.6 Перетворення типів

1.2 Завдання лабораторної роботи

1.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 УМОВНІ ОПЕРАТОРИ ТА ЦИКЛИ

2.1 Теоретичні відомості

2.1.1 Оператор if

2.1.2 Оператор switch

2.1.3 Цикл for

2.1.4 Цикл while

2.1.5 Цикл do

2.2 Завдання лабораторної роботи

2.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 СКЛАДНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ C#

3.1 Теоретичні відомості

3.1.1 Масиви

3.1.2 Створення і використання одновимірних масивів

3.1.3 Доступ до даних в масиві

3.1.4 Багатовимірні масиви

3.1.5 Зубчасті масиви

3.1.4 Перерахування (перелічення)

3.1.4 Створення і використання перерахувань

3.2 Завдання лабораторної роботи

3.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 МЕТОДИ

4.1 Теоретичні відомості

4.1.1 Методи

4.1.2 Обробка помилок. Виняток

4.2 Завдання лабораторної роботи

4.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 СТРУКТУРИ, РОЗШИРЕННЯ СТРУКТУР

5.1 Теоретичні відомості

5.1.1 Структури

5.1.2 Створення struct

5.1.3 Використання структури

5.1.4 Ініціалізація структури

5.1.5 Розширення структур

5.2 Завдання лабораторної роботи

5.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 КЛАСИ

6.1 Теоретичні відомості

6.1.1 Створення класів та об'єктів

6.1.2 Часткові класи

6.1.3 Ініціалізація класу

6.1.4 Інкапсуляція в C#

6.1.5 Використання конструкторів

6.1.6 Створення статистичних класів та властивостей

6.1.7 Анонімні класи

6.1.8 Успадкування (наслідування). Класи, що не наслідуються (Sealed класи)

6.1.9 Абстрактні класи

6.2 Завдання до лабораторної роботи

6.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 ІНТЕРФЕЙСИ. КОЛЕКЦІЇ

7.1 Теоретичні відомості

7.1.1 Створення інтерфейсів

7.1.2 Поліморфізм інтерфейсів

7.1.3 Колекції

7.1.4 Стандартні класи колекцій

7.1.5 Спеціалізовані класи колекцій

7.1.6 Використання колекцій

7.1.7 Узагальнення (Genesis)

7.1.8 Безпека типів

7.2 Завдання до лабораторної роботи

7.3 Контрольні запитання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 ПОДІЇ. ДЕЛЕГАТИ

8.1 Теоретичні відомості

8.1.1 Події та делегати

8.1.2 Створення подій та делегатів

8.1.3 Виникнення та підписка подій

8.1.4 Реалізація шаблону видалення

8.2 Завдання до лабораторної роботи

8.3 Контрольні запитання

Перелік рекомендованої літератури

 


 

ВСТУП

 

 

Лабораторні роботи є сполучною ланкою між лекційними заняттями і самостійною роботою студентів. В процесі виконання лабораторних робіт експериментально перевіряються ключові питання курсу «Технології програмування», набуваються практичні навички створення програм.

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам в отриманні практичних навичок роботи з текстами програм на мові С # у середовищі Visual Studio.

C # – об'єктно-орієнтована мова програмування, придатна для вирішення широкого кола завдань. C # відноситься до сім'ї мов з C-подібним синтаксисом, серед них його синтаксис найбільш близький до C ++ і Java. Мова має статичну типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів (в тому числі операторів явного і неявного приведення типу), делегати, атрибути, події, властивості, узагальнені типи і методи, ітератори, анонімні функції з підтримкою замикань, LINQ, виключення, коментарі у форматі XML.

У серії лабораторних робіт використовується середовище розробки Visual Studio.NET, яке надає потужні і зручні засоби написання, коригування, компіляції, налагодження і запуску додатків, що використовують .NET-сумісні мови, зокрема, С #.

Під час виконання лабораторних робіт студенти зможуть:

 •  розуміти основні елементи .NET Framework і зв'язок С # з елементами платформи;
 •  працювати в середовищі розробки Visual Studio;
 •  створювати, налагоджувати, компілювати і виконувати програми;
 •  створювати і використовувати змінні;
 •  використовувати вирази мови;
 •  створювати методи;
 •  створювати, форматувати і використовувати масиви;
 •  знати базові концепції і термінологію об'єктно-орієнтованого програмування;
 •  створювати, форматувати і руйнувати об'єкти в програмі;
 •  створювати класи та ієрархії класів;
 •  визначати операції і події в призначеному для користувача класі;
 •  реалізовувати властивості і індексатори;
 •  використовувати стандартні і призначені для користувача атрибути.

Студент зобов'язаний до лабораторного заняття прочитати методичні вказівки до лабораторної роботи і спробувати виконати її самостійно. Під час лабораторного заняття студент показує викладачеві результати роботи, проводить консультації з питань, які виникли, та завершує роботу.

Захист роботи полягає в виконанні завдання до лабораторної роботи, відповіді на питання по темі лабораторної роботи і внесення деяких змін в тексти програм, які розроблялись, в присутності викладача.

Результати виконання робіт рекомендується зберігати в особистих папках.