Типові завдання та задачі з хімії

Посібник містить перелік основних теоретичних питань та рекомендовану літературу для їх опрацювання, приклади виконання типових завдань, а також контрольні вправи і задачі. Посібник призначений для студентів бакалаврату за скороченим терміном підготовки.

Автори:

О. А. Гордієнко,
Н. С. Звуздецька,
Т. І. Панченко,
А. О. Радомська
Рецензенти:

В. Г. Петрук, доктор технічних наук, професор
Г. М. Розанцев, доктор хімічних наук, доцент
О. В. Смірнова, кандидат хімічних наук, доцент

Зміст

ВСТУП.

1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ

1.1 Зміст теми та рекомендована література

1.2 Приклади виконання типових завдань

1.3 Контрольні завдання

2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2.1 Зміст теми та рекомендована література

2.2 Приклади виконання типових завдань

2.3 Контрольні завдання

3. ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ

3.1 Зміст теми та рекомендована література

3.2 Приклади виконання типових завдань

3.3 Контрольні завдання

4. ХІМІЧНА КІНЕТИКА І РІВНОВАГА

4.1 Зміст теми та рекомендована література

4.2 Приклади виконання типових завдань

4.3 Контрольні завдання

5. РОЗЧИНИ

5.1 Зміст теми та рекомендована література

5.2 Приклади виконання типових завдань

5.3 Контрольні завдання

6. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

6.1 Зміст теми та рекомендована література

6.2 Приклади виконання типових завдань

6.3 Контрольні завдання

7. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ

7.1 Зміст теми та рекомендована література

7.2 Приклади виконання типових завдань

7.3 Контрольні завдання

8. ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПРОЦЕСИ КОРОЗІЇ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ

8.1 Зміст теми та рекомендована література

8.2 Приклади виконання типових завдань

8.3 Контрольні завдання

ЛІТЕРАТУРА

Додаток А Варіанти контрольних робіт

Додаток Б Періодична система елементів Д. І. Менделєєва

Додаток В Класифікація та хімічні властивості неорганічних речовин

Додаток Г Термодинамічні характеристики деяких речовинза стандартних умов

Додаток Д Розчинність кислот, основ і солей у воді

Додаток Е Стандартні електродні потенціали металів у водних розчинах

Додаток Ж Реакції на електродах в процесах електролізу

Додаток И Знаходження в природі, способи добування іхімічні властивості металів та їх сполук

СЛОВНИК ГЛОСАРІЙ