1.2 Барабанні та прямоточні парогенератори

Парогенератори низького та середнього тиску виконують частіше барабанними (рис. 1.1), а парові котли на високі параметри пари, що встановлюються на великих підприємствах та електростанціях – прямоточними (рис. 1.2)[1].

Рисунок 1.1 – Принципова схема барабанного парогенератора

Барабан котла має дві основні функції. По-перше, в ньому встановлений сепараційний пристрій, який відділяє воду від водяної пари і не допускає виносу крапель води в пароперегрівник і далі до парової турбіни.

По-друге, з барабана котла відбувається безперервна продувка. Це процес видалення з верхнього рівня водяного об’єму частини котлової води. За рахунок цього підтримується солевий баланс котлової води. І, таким чином, можуть бути знижені вимоги до якості живильної води на вході в барабанний котел.

Рисунок 1.2 – Принципова схема прямоточного парогенератора

В котлах на високих параметрах пари сепарація пари ускладнена, оскільки густини води і пари в таких умовах мають близькі значення. Тому для високих тисків використовують прямоточні схеми. Перевагою такої схеми є менша металоємність (немає товстостінного барабана), але необхідно дотримуватись підвищених вимог по якості живильної води.