12.2 Схеми регулювання основних параметрів котла

Для парових котлів малої та середньої потужності типу ДКВР, ДЕ, КЕ схемами автоматичного регулювання параметрів передбачено автоматичне регулювання процесу горіння палива і живлення котла водою. При автоматичному регулюванні процесу горіння забезпечуються подача палива в топку в залежності від навантаження котла, підтримка оптимального співвідношення "паливо:повітря" і стійкого розрідження в топці.

Система регулювання подачі палива в топку забезпечує відповідність паровидатності котла паровому навантаженню. В котлах типу ДКВР, ДЕ, КЕ роль регулятора навантаження виконує регулятор тиску пари в барабані котла, що впливає на зміну витрати палива.

На рис. 12.1 наведена в загальному вигляді принципова схема автоматичного регулювання параметрів котельного агрегату для вказаних вище систем автоматичного регулювання.

Рисунок 12.1 – Схема регулювання:
Д – датчик; Р – регулятор;
З – за датчик; ЗЗ – зворотний
зв’язок; ВМ – виконавчий механізм;
РО – регулювальний орган

Схема включає регулюючий прилад, в який поступає сигнал від датчика величини, яка регулюється. Датчик – первинний прилад, який сприймає зміну регульованого параметра і перетворює його в електричний сигнал. Функція регулювального приладу - прийняти команду у вигляді електричного сигналу від задатчика, порівняти її з електричним сигналом датчика, підсилити наявну різницю електричних сигналів і дати команду на включення виконавчого механізму. Виконавчий механізм впливає на регулювальний орган. Зворотний зв'язок (жорсткий, гнучкий тощо) покращує якість регулювання.

За такою схемою регулюються такі параметри:

– тиск пари в барабані;

– витрата повітря по заданому співвідношенню "паливо:повітря";

– розрідження в топці;

– рівень води в барабані.

Приклад виконання системи автоматичного регулювання параметрів парового котла наведений на рис. 12.2.