12.3 Автоматика безпеки котла

Принципова схема автоматичної системи безпеки котельного агрегату наведена на рис. 12.3. Кожний параметр контролюється індивідуальним комплексом приладів і пристроїв. Первинний електроконтактний прилад забезпечує зв'язок з контрольованим середовищем і у разі передаварійного стану розмикає (замикає) контакти ланцюга, включаючи проміжне реле. Проміжне реле у свою чергу включає світлозвукову сигналізацію (сигнальні лампи, табло, дзвінок, сирена). Реле часу, якщо воно включено в дану схему, забезпечує тимчасову затримку, під час якої можна перейти на дис-танційне управління і повернути параметри в межі регулювання.

Якщо контрольований параметр не вдалося вивести з передаварійного стану, то реле часу розімкне електричний ланцюг електричного запобіжно-запірного клапана (ЗЗК).

В деяких котлах використовують клапани-відсікачі ПКН (ПКВ), які обладнані електромагнітом, який вмонтовується, як правило, збоку клапана на кронштейні.


Рисунок 12.2 – Система автоматичного регулювання параметрів парового котла

Рисунок 12.2 – Схема системи автоматики безпеки:
ПП – первинний прилад;
ПР – проміжне реле;
СЗС – світлозвукова сигналізація;
РЧ – реле часу;
ЗЗК – запобіжно-запірний клапан

За наявності електричної напруги на клемах електромагніт утримує ударний молоточок у зведеному стані. Якщо подача струму на електромагніт припиняється, ударний молоточок падає, клапан закривається, подача газу припиняється.

Для деяких контрольованих параметрів (наприклад, погасання факела) в схемах автоматичної системи безпеки реле часу відсутнє. В цьому випадку досягши попередніх значень таких контрольованих параметрів проміжне реле не тільки включає світлову і звукову сигналізацію, але і розмикає ланцюг живлення ЗЗК.