12.4 Загальні положення експлуатації котлоагрегатів

Експлуатація парових і водогрійних котлів ведеться відповідно до «Правил устрою і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» Держміськтехнагляду, «Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж» (ПТЕ), «Правилами безпеки систем газорозподілу і газоспоживання», інструкціями заводів-виробників, а також відповідно до місцевих інструкцій, до числа яких відносяться такі інструкції [10]:

– посадові – визначають права і обов'язки персоналу;
– технічні – визначають умови безпечної і економічної роботи котлів і окремих їх елементів;
– по техніці безпеки – в них указуються необхідні правила і заходи, які є обов'язковими, оскільки забезпечують умови безпечної роботи персоналу;
– аварійні – в них указуються заходи щодо запобігання розвитку і ліквідації аварій;
– інші нормативно-технічні документи.

«Правила устрою і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» Держміськтехнагляду розповсюджуються на: парові котли з тиском більше 0,07 МПа і водогрійні котли з температурою води більшою 115 °С.

В них визначені вимоги до конструкції, виготовлення, ремонту і матеріалу вказаного устаткування, вказана номенклатура і кількість арматури, вимірювальної техніки, захистів, приладів автоматики, а також приведені вимоги до обслуговуючого устаткування.

Котельна установка є небезпечним виробничим об'єктом і тому на неї розповсюджуються вимоги законів про безпеку виробничих об'єктів, попередження аварій і забезпечення готовності організації, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти, до локалізації і ліквідації наслідків можливих аварій.

Експлуатація парових та водогрійних котлів та котельного облад-нання полягає в обслуговуванні котельних агрегатів, допоміжного обладнання (подача і підготовка палива, димососів, вентиляторів, насосів, систем золо- та шлаковидалення, газоходів, димових труб). Крім того на персонал покладена задача експлуатації систем опалення, технічного водопостачання і пожежогасіння, систем продувальних і дренажних трубопроводів, будівель і споруд, організація ремонту.