14 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Завдання на виконання курсового проекту повинно, як правило, включати такі початкові дані: 1) марка котла; 2) паровидатність котла D, кг/с (для парових котлів); 3) температура tпп, oС, і тиск перегрітої пари Рпп, МПа, або тільки тиск насиченої пари Рнп (для парових котлів); 4) теплопродуктивність котла Qк, МВт (для водогрійних котлів); 5) вид спалюваного в котлах палива, його елементарний склад; 6) температура живильної води tжв, oС (для парових котлів); 7) температура води на вході t'в і виході з котла t''в, oС (для водогрійних котлів); 8) коефіцієнт надлишку повітря в топці. αт;

9) температура відхідних газів
{\vartheta _{вг}}, ^oC
(для конструктивних розрахунків);
10) частка безперервної продувки котла, р (для парових котлів); 11) тиск в барабані котла Рб, МПа (для парових котлів).

Курсовий проект з дисципліни “Котельні установки промислових підприємств” складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка і креслення мають бути виконані відповідно до діючих стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та вимог ГОСТ, ДЕСТ.

У зміст розрахунково-пояснювальної записки входять: вступ; вихідні дані; розрахунок об’ємів та ентальпій продуктів згорання; розрахунок теплового балансу і витрати палива; розрахунок топки та інших елементів котла; розрахунок відхилу теплового балансу; аеро- та гідродинамічний розрахунок (для водогрійних котлів малої потужності); висновки; список використаної літератури.

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки 20...35 стор.

Графічна частина складається з креслень котла (2…3 або більше розрізів), що розміщуються на 1…2 листах формату А1.

Типові завдання на курсовий проект з дисципліни "Котельні установки промислових підприємств" наведені в таблиці 14.1.

№ варіанта Марка котла, вид розрахунку D, т/год, Pпп, МПа, tпп, oС Паливо
{\vartheta _{вг}}, ^oC
tжв, oС αт p, % Рб, МПа
1 ДКВр-6,5-13 перевірний 5,0 1,4 МПа Мазут високосірчистий   100 1,15 3  
2 ДКВр-6,5-13 конструктивний 6,5 1,4 МПа Природний газ "Гоголево-Полтава" 120 70 1,05 3  
3 ДКВр-6,5-13-250 конструктивний 6,5 1,4 МПа 250 oС Природний газ "Гоголево-Полтава" 120 100 1,05 3 1,5
4 ДКВр-10-13-250 перевірний 10 1,4 МПа tпп – ? Природний газ "Дашава-Київ"   100 1,05 3 1,5
5 ДКВр-10-13-250 конструктивний 7 1,4 МПа 250 oС Мазут сірчистий 140 100 1,15 3 1,5
6 КЕ-10-13-250 перевірний 8 1,4 МПа tпп – ? Вугілля "Донецьке"   100 1,2 2 1,5
7 КЕ-10-13-380 конструктивний 12 1,4 МПа 380 oС Вугілля "Донецьке" 150 80 1,2 2 1,6
8 Е-25-14 перевірний 20 1,4 МПа tпп – ? Природний газ "Дашава-Київ"   100 1,05 3 1,5
9 Е-25-14 конструктивний 25 1,4 МПа 250 oС Мазут малосірчистий 130 100 1,10 3 1,5
10 БМ-35 конструктивний 35 4,0 МПа 440 oС Природний газ "Гоголево-Полтава" 120 70 1,05 2 4,4
11 БМ-35 перевірний 25 4,0 МПа tпп – ? Мазут сірчистий   100 1,15 3 4,4
12 ТС-35 перевірний 20 2,4 МПа tпп – ? Вугілля "Волинське"   100 1,25 3 2,7
13 ТС-35 конструктивний 35 4,0 МПа tпп – ? Відходи деревини   100 1,2 3 4,4
14 ГМ-50-14 перевірний 30 1,4 МПа tпп – ? Природний газ "Дашава-Київ"   70 1,05 2 1,6
15 ГМ-50-14 конструктивний 30 2,4 МПа 380 oС Природний газ "Дашава-Київ"   70 1,05 2 2,6