2 ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПАЛИВО. ОБ'ЄМИ ТА ЕНТАЛЬПІЇ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ

Паливо – речовина, яку доцільно використовувати для отримання теплоти у великих кількостях.

Основним джерелом теплоти на промислових підприємствах є органічне паливо: кам’яне та буре вугілля, природний, коксовий, попутний газ, мазут, газовий конденсат, дизельне паливо тощо.

Для отримання теплоти використовується хімічна реакція швидкого окислення – горіння.

Теплота згорання палива коливається в межах 3800…46000 кДж/кг або кДж/м3. Для порівняння показників котлоагрегатів, що працюють на різних видах палива використовується поняття "умовного палива", теплота згорання якого прийнята 29300 кДж/кг.

Вугілля використовується основному для виробництва електроенергії на теплових електростанціях та теплоелектроцентралях великих підприємств, мазут і природний газ використовується в комунальній теплоенергетиці і в котельнях промислових підприємств.