5 ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК КОТЛОАГРЕГАТУ

Котлоагрегат – складний теплообмінний апарат, в якому в стаціонарному режимі встановлюються певні параметри теплоносія та продуктів згорання (тиск, температура, швидкість, питомий тепловий потік, температура стінки, процес горіння).

Значення параметрів залежать від конструкції агрегату, характеристик палива, навантаження, режиму роботи. Величини всіх параметрів пов’язуються з поверхнею нагріву системою рівнянь матеріальних та енергетичних балансів.