7.5 Сепарація пари

Використання процесів сепарації пари необхідне для гасіння кінетичної енергії пароводяної суміші та виключення попадання води з барабана в паропроводи до пароперегрівника та турбіни (рис. 7.6).

Використовуються такі принципи сепарації.

1) Гравітаційна сепарація. Відділення проводиться при підйомному русі суміші з малою швидкістю. Гасіння кінетичної енергії і рівномірний розподіл відбувається в водяному об’ємі, а відділення крапель в паровому (рис. 7.6, а).

2) Інерційна сепарація. Відділення крапель проводиться за рахунок різкої зміни напрямку та швидкості потоку пароводяної суміші (рис. 7.6, б).

3) Відцентрова сепарація. Відділення крапель проводиться за рахунок дії відцентрових сил (рис. 7.6, в).

4) Плівкова сепарація. Сепарація, що ґрунтується на властивості крапель води налипати на поверхні при стиканні з нею пароводяного потоку.


Контрольні запитання

  1. Які параметри впливають на надійність роботи металу стінки поверхні нагріву котла. Стінка якої поверхні знаходиться у найважчих умовах роботи?
  2. Поясніть поняття гідравлічна та теплова нерівномірність. Наведіть приклади.
  3. Як теплова нерівномірність впливає на гідравлічну і навпаки?
  4. Наведіть методи зменшення гідравлічної і теплової нерівномірності роботи труб.
  5. Поясніть класифікацію та особливості роботи контурів природної циркуляції.
  6. Умови погіршення циркуляції в контурі. Наведіть приклади.
  7. Що включає організація водного режиму котла? По яких показниках нормується якість води і пари?
  8. Поясніть конструкцію барабана парового котла. Як і для чого складають солевий баланс котла.
  9. Поясніть недоліки та переваги методів сепарації пари.