8 ТЯГОДУТТЄВИЙ ТРАКТ КОТЛА


8.1 Системи газоповітряного тракту


Нормальна робота котла можлива лише за умови безперервної подачі повітря і видалення в атмосферу продуктів згорання після їх охолодження та очищення від твердих частинок.

Рисунок 8.1 – Схеми газоповітряного тракту котлів: а – система з природною тя-гою; б – система з димососом; в – система з дуттєвим вентилятором; г – система з подачею вентилятором підігрітого повітря; д – система з вентилятором і димосо-сом; е – система з роздільною подачею повітря на пилоприготування та на котел і димососом; 1 – котел; 2 – золовловлювач; 3 – димова труба; 4 – повітропідігрівник; 5 – система пилоприготування; 6 – вентилятор; 7 – димосос

Схеми організації газоповітряного тракту показані на рис. 8.1.

В системі з природною тягою подача повітря відбувається за рахунок використання інжекційного пальника, а видалення продуктів згорання проходить за рахунок тяги димової труби.

Весь газохід знаходиться під розрідженням. Ця система застосову-ється в котлах малої потужності при малих опорах руху потоків повітря і продуктів згорання. В системі, представленій на рис. 8.1, б, опори повітряного і газового трактів долаються за рахунок розрідження, створюваного димососом і трубою. Така система застосовується в котлах малої потужності, що працюють на газі і мазуті і не мають повітропідігрівників. В системі, представленій на рис. 8.1, в і г газоходи знаходяться під надлишковим тиском – котли працюють "під наддувом". На рис. 8.1 д подача повітря в топку здійснюється вентилятором, а продукти згорання видаляються димососом. В цьому випадку повітряний тракт знаходиться під тиском, а газовий тракт під розрідженням. За наявності різних опорів руху в системі паралельних потоків повітря використовується подача його в кожний потік індивідуальним вентилятором, що зменшує загальну витрату електроенергії на їх привід (рис. 8.1,е).