Передмова

Даний навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форми навчання бакалаврського напряму “Теплоенергетика”. Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни “Котельні установки промислових підприємств”.

На даний час, наскільки нам відомо, недостатня увага приділяється публікації технічної україномовної навчальної літератури, в тому числі щодо котельної техніки. Тому, на думку авторів, даний посібник буде корисним як для підготовки студентів-теплоенергетиків так і для інших суміжних спеціальностей.

Викладений матеріал дозволить готуватись до лекційних та практичних занять, лабораторних робіт та курсового проектування.

Значна кількість прикладів із розв’язанням та завдань дозволить якісно організувати самостійну роботу студентів.

Значна увага приділена водогрійним котлам малої потужності на традиційних та альтернативних паливах, виготовлення яких зараз швидко розвивається.

Авторами розглянуті екологічні проблеми котельної техніки, про-блеми експлуатації та автоматизації котлів.

Для зручності роботи студента в посібнику зосереджена достатня кількість довідкового матеріалу.

Автори вдячні рецензентам за корисні поради і зауваження в процесі рецензування і підготовки рукопису.