І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович

РОЗРАХУНОК ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ НА ЕОМ

Курсове та дипломне проектування

Вступ

1 Загальні положення з розрахунку і проектування основ і фундаментів

2 Підготовка даних для проектування основ та фундаментів

3 Розрахунок та проектування фундаментів мілкого закладання

4 Розрахунок пальових фундаментів

5 Розрахунок деформацій основ

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

Література

УДК 624.131

 

Р е ц е н з е н т и:

М.Ф.Друкований, доктор технічних наук професор
І.П. Середюк, кандидат технічних наук, доцент
Ю.М. Гніп, кандидат технічних наук, зам. Генерального директора ТОВ „МП Юлія”

 

         Рекомендовано до видання Ученою радою Вінницького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України

 

 

 

         І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович
Р 17   Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2003.- 131 с.
В посібнику розглянуті питання розрахунку та проектування основ за допомогою ЕОМ для широкого класу задач. Наведені теоретичні основи розрахунку, порядок підготовки вихідних даних та довідковий матеріал, алгоритми програм, приклади розрахунків, а також рекомендації до розрахунку міцності матеріалу фундаментів та конструктивні вимоги. Посібник розроблений у відповідності з  планом кафедри і програмою до дисциплін  "Механіка ґрунтів, основи та фундаменти", "Основи та фундаменти будівель і споруд", "Основи та фундаменти в складних умовах".

 

 

 

 

УДК 624.131
І.І.Ваганов та ін., 2003