І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович

РОЗРАХУНОК ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ НА ЕОМ

Курсове та дипломне проектування

Вступ

1 Загальні положення з розрахунку і проектування основ і фундаментів

2 Підготовка даних для проектування основ та фундаментів

3 Розрахунок та проектування фундаментів мілкого закладання

4 Розрахунок пальових фундаментів

5 Розрахунок деформацій основ

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

Література

ВСТУП

Найбільш відповідальною частиною будь-якої будівлі є фундаменти, розрахунку, проектуванню та зведенню яких будівельники повинні приділяти особливу увагу. Задача удосконалення якості розрахунку та проектування основ і фундаментів може бути успішно вирішена шляхом  порівняння варіантів за допомогою сучасних ЕОМ.
У основу навчального посібника покладена більша частина теоретичного курсу, який читається на факультеті будівництва Вінницького державного технічного університету, досвід курсового та дипломного проектування із застосуванням ЕОМ, науково-методичні розробки авторів та літературні дані.
Основна мета навчального посібника - розвинути практичні навички варіантного проектування з застосуванням ЕОМ при виконанні курсових та дипломних проектів з основ та фундаментів.
Уперше комплексно розглянуті питання розрахунку та проектування основ за допомогою ЕОМ для широкого класу задач. Наведені теоретичні основи розрахунку, порядок підготовки вихідних даних та довідковий матеріал, алгоритми програм, приклади розрахунків, а також рекомендації до розрахунку міцності матеріалу фундаментів та конструктивні вимоги.
Наведена методика розрахунку на ЕОМ передбачає безпосередню участь студентів у вирішенні питань проектування і конструювання фундаментів, звільняючи їх від непродуктивних розрахунків та дозволяючи більшу частину навчального часу використовувати для аналізу результатів розрахунків і вибору оптимальних проектних рішень.
У навчальному посібнику розділи 1, 2 (§2.1-2.5) та 3 написані П.Вагановим, М.М.Поповичем, розділи 2 (§2.6), 4, 5 та 6 написані І.В.Маєвською, О.В. Тітко.