І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович

РОЗРАХУНОК ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ НА ЕОМ

Курсове та дипломне проектування

Вступ

1 Загальні положення з розрахунку і проектування основ і фундаментів

2 Підготовка даних для проектування основ та фундаментів

3 Розрахунок та проектування фундаментів мілкого закладання

4 Розрахунок пальових фундаментів

5 Розрахунок деформацій основ

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

Література

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

6.1 Перевірка слабкого підстилкового шару і корегування розмірів підошви фундаменту

При наявності у межах товщі, що стискається, під фундаментом шару ґрунту меншої міцності, ніж міцність шарів, що залягають вище, нормами [6]  передбачена перевірка тиску на покрівлі слабкого шару.

Якщо слабкий шар розташований на глибині z від підошви фундаменту (рис. 6.1), то його розміри повинні визначатись так, щоб забезпечувалась умова:

szp + szg £ Rz,                                                              (6.1)

де szp і szg - вертикальні напруження у грунті на глибині z від підошви фундаменту відповідно додаткове від навантаження на фундамент і від власної ваги ґрунту, кПа;

Rz - розрахунковий опір ґрунту зниженої міцності на глибині z, кПа.

 

Рисунок 6.1 – Схема для перевірки розрахункового опору на підстилковому шарі ґрунту

1 – грунт верхнього шару; 2 – грунт підстилкового шару

 

Rz підраховується за загальною формулою (3.4) для умовного фундаменту шириною bz, що дорівнює:

                                                (6.2)

де Az = N/szp;  a = (l – в)/2;

N - вертикальне навантаження на основу від фундаменту, кН;

l, b - відповідно довжина і ширина підошви фундаменту, м.

Якщо перевірка слабкого шару ґрунту відноситься до стрічкового фундаменту, коли навантаження N дається на 1 м, то умовний фундамент приймають тієї ж довжини, що і довжина фундаменту, який проектується.

Внаслідок цього для стрічкового фундаменту ширина умовного фундаменту

bz = N/szp.                                                                   (6.3)

Для квадратного фундаменту

.                                                                  (6.4)

Якщо умова (6.1) не виконується , треба збільшити розміри підошви фундаменту і знову виконати його перевірку за умовою (6.1).

При дуже великих розмірах підошви фундаменту варіант його улаштування на природній основі стає неможливим і потрібно розглянути інші можливі варіанти (фундамент на штучній основі, пальовий фундамент, тощо).