І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович

РОЗРАХУНОК ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ НА ЕОМ

Курсове та дипломне проектування

Вступ

1 Загальні положення з розрахунку і проектування основ і фундаментів

2 Підготовка даних для проектування основ та фундаментів

3 Розрахунок та проектування фундаментів мілкого закладання

4 Розрахунок пальових фундаментів

5 Розрахунок деформацій основ

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

Література

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

6.3 Алгоритм і програма перевірки слабкого підстилкового шару та розмірів ґрунтових подушок "SLOJ"

Алгоритмом передбачена перевірка тиску на покрівлю слабкого шару і підбір товщини ґрунтової подушки та її розмірів у плані виходячи з умови не перевищення цим тиском розрахункового опору слабкого шару (6.1).

Перевірка стійкості подушки в масиві слабкого грунту алгоритмом не передбачена.

6.3.1 Підготовка початкових даних для введення в ЕОМ

Для розрахунку потрібні такі початкові дані:

1. Довжина фундаменту, 1, м.

Для стрічкового фундаменту розрахунок ведеться для одного погонного метра.

2. Ширина фундаменту, b, м.

3. Розрахункове значення вертикальної сили, прикладеної на рівні обрізу фундаменту, N, кН.

4. Глибина підвалу від відмітки планування, db, м.

5. Глибина закладання фундаменту від підлоги підвалу, d1, м.

6. Усереднене розрахункове значення питомої ваги грунту вище підошви фундаменту, gII, кН/м3.

7. Глибина закладання покрівлі слабкого шару від підошви фундаменту, z, м.

8. Коефіцієнт умов роботи слабкого шару, gc1.

9. Коефіцієнт умов роботи слабкого шару, gc2.

10. Розрахункове значення кута внутрішнього тертя грунту слабкого шару, jII, град.

11. Розрахункове значення питомого зчеплення грунту слабкого шару, cII, кПа.

12. Розрахункове значення питомої ваги грунту слабкого шару, gII, кН/м3.

13. Коефіцієнт k [6, формула (7)] для грунту слабкого шару.

14. Коефіцієнт kz [6, формула (7)].

15. Усереднене розрахункове значення питомої ваги грунту від підошви фундаменту до покрівлі слабкого шару, кН/м3.

16. Показник типу розрахунку:

- для перевірки слабкого шару        - 1;

- для розрахунку подушки               - 2.

17. Показник типу фундаменту :

- для стовпчастих прямокутних       - 1;

- для стрічкових                                         - 2.

6.3.2 Алгоритм розрахунку

1. Введення початкових даних.

2. Обчислення площі фундаменту і тиску під його підошвою.

3. Визначення додаткового тиску під підошвою.

4. Визначення додаткового тиску і тиску від власної ваги грунту на рівні покрівлі слабкого шару (або підошви подушки).

5. Визначення ширини умовного фундаменту, bz, за формулами (6.2) - (6.4).

6. Визначення розрахункового опору слабкого шару (або грунту, що залягає під підошвою подушки).

7. Перевірка виконання умови (6.1).

8. Якщо умова (6.1) не виконується, то при перевірці слабкого шару збільшуються розміри фундаменту і знову повторюється увесь цикл розрахунків до тих пір, поки виконання умови (6.1) не буде забезпечене.

9. Якщо розраховується подушка і умова (6.1) не виконується, то спочатку збільшується товщина подушки (поступово по 0,1 м) до виконання умови (6.1). Якщо товщина подушки досягла 3 м, а умова (6.1) все ж не виконується, то в подальшому товщину подушки залишають постійною (рівною 3 м), і починають збільшувати розміри підошви фундаменту. Розміри підошви збільшують до виконання умови (6.1).

10. Роздрукування вихідних даних і результатів розрахунку. З результатів розрахунку до друку виводяться:

- для перевірки слабкого шару: додатковий тиск на рівні покрівлі слабкого шару, тиск від власної ваги грунту на тому ж рівні, розрахунковий опір грунту слабкого шару. Якщо у процесі розрахунку розміри підошви фундаменту збільшені, то вони виводяться на друк;

- для розрахунку подушки: потрібна товщина подушки, потрібна ширина подушки по низу (яка приймається рівною bz), розміри фундаменту, діючі тиски в рівні підошви подушки, розрахунковий опір грунту, що розташований під підошвою подушки.

Приклади розрахунку за допомогою описаної програми наведені у п.6.5.