І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович

РОЗРАХУНОК ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ НА ЕОМ

Курсове та дипломне проектування

Вступ

1 Загальні положення з розрахунку і проектування основ і фундаментів

2 Підготовка даних для проектування основ та фундаментів

3 Розрахунок та проектування фундаментів мілкого закладання

4 Розрахунок пальових фундаментів

5 Розрахунок деформацій основ

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

Література

6 Перевірка слабкого підстилкового шару і проектування ґрунтових подушок

6.4 Навчально-методичні рекомендації

Перевірка слабкого підстилкового шару або проектування фундаменту з подушкою є другим етапом проектування, якому передує підбір розмірів підошви фундаменту на природній або штучній основі за програмою, приведеною в п.3.4. Третім етапом розрахунку є перевірка величини осідання фундаменту.

Рекомендується такий порядок розрахунку.

При перевірці слабкого підстилкового шару

1. Визначають розміри підошви фундаменту на природній основі за програмою «MZ», описаною в п.3.4. Розміри підошви корегують у відповідності з модульною системою або каталогом на збірні залізобетонні фундаментні блоки і подушки.

2. Використовуючи одержані розміри підошви, виконують перевірку слабкого підстилкового шару за допомогою програми «SLOJ».

3. Якщо за результатами розрахунків розміри підошви збільшені, то вони знову корегуються у відповідності з модульною системою або каталогом.

4. Розраховують осідання, і при необхідності крен фундаментів за програмою, описаною в п.5.2.DEFORM»). При збільшенні розмірів підошви фундаментів за результатами розрахунків їх знову корегують у відповідності з модульною системою або каталогом.

При проектуванні ґрунтових подушок

Якщо розміри підошви фундаменту або його деформації за результатами розрахунку на природній основі виявляються надто великими, то приймають рішення про перехід до фундаменту на штучній основі, зокрема на ґрунтовій подушці.

1. Вибирають матеріал подушки, виходячи з конкретних умов будівництва (інженерно-геологічних, гідрогеологічних умов, наявності місцевих матеріалів, тощо). Задаються характеристиками матеріалу подушки (питома вага, вологість, характеристики міцності, модуль деформації), виходячи з досвіду проектування аналогічних подушок.

2. Якщо використання подушки спричинене великими деформаціями основи, то початкові розміри підошви, одержані на першому етапі, можна залишити без змін. Якщо використання подушки спричинене надмірно великими розмірами підошви фундаменту на природній основі, то визначаються нові розміри підошви за програмою «MZ», виходячи з характеристик грунту основи, що відповідають характеристикам матеріалу подушки. Оскільки характеристики міцності грунту подушки кращі за природні для замінюваного грунту, то розміри підошви фундаменту стануть меншими. Одержані розміри корегують у відповідності з модульною системою або каталогом.

3. Задаються початковою товщиною подушки (мінімальна товщина подушки 0,4 м).

4. Визначають необхідну товщину і ширину подушки за допомогою програми «SLOJ».

5. Якщо потрібна товщина подушки виявилась більшою за товщину слабкого шару, то розрахунок за програмою «SLOJ» треба повторити, задавши початкову товщину подушки рівною товщині слабкого шару під підошвою фундаменту, а характеристики грунту слабкого шару замінити на характеристики шару, що залягає нижче, який тепер став основою для подушки.

6. Скорегувавши розміри підошви фундаменту у відповідності з модульною системою або каталогом, розраховують осідання і при необхідності крен фундаменту за програмою «DEFORM», виходячи з рекомендацій п.6.2.

7. Якщо замінюваний шар грунту має характеристики міцності набагато гірші за характеристики матеріалу подушки, то необхідно виконати перевірку стійкості подушки за формулами (6.6) - (6.8).