Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Ж.І. Остапчук, В.В. Кулик, В.В. Тептя

 

Моделювання в задачах розвитку електричних систем

 

 

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Електричні системи і мережі”. Протокол № 5 від 28 грудня 2006 р.

 

 Вінниця ВНТУ 2008