Зміст

 

 

Вступ

1

Загальні засади проектування електричних станцій

1.1

Характерні особливості проектування сучасних ЕС

1.2

Основні стадії проектування

1.3

Зміст робіт з проектування електротехнічної частини ЕС.

1.4

Споруди та інженерні комунікації ЕС і їх розміщення

1.4.1

Вибір майданчика будівництва

1.4.2

Загальні принципи компонування

1.4.3

Компонування ТЕЦ

1.4.4

Компонування КЕС

1.4.5

Компонування АЕС

1.4.6

Компонування ГЕС

1.5

Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень

1.5.1

Загальні положення

1.5.2

Визначення витрат на втрати енергії

1.5.3

Визначення показників надійності електричних установок

1.6

Графіки навантажень та визначення техніко-економічних показників ЕС

1.7

Технологічна частина та вибір основного обладнання ЕС

1.7.1

Загальні положення

1.7.2

Вибір структурної технологічної схеми

1.7.3

Вибір основного обладнання

1.7.3.1

Вибір турбін

1.7.3.2

Вибір парогенераторів

1.7.3.3

Вибір електричних генераторів

1.7.4

Вибір допоміжного обладнання

2

Проектування головної електричної схеми

2.1

Основні вимоги і порядок вибору схеми

2.2

Вибір схеми приєднання станції до системи

2.3

Проектування структурної схеми станції

2.4

Вибір трансформаторів

2.5

Вибір доцільного способу обмеження струмів короткого замикання

2.5.1

Загальний підхід

2.5.2

Вибір струмообмежувальних засобів на КЕС

2.5.3

Вибір струмообмежувальних пристроїв на генераторній напрузі ТЕЦ

2.6

Вибір схеми розподільних установок станції

2.6.1

Вибір схеми РУ 6–10 кВ ТЕЦ

2.6.2

Вибір електричних схем РУ підвищених напруг

2.6.3

Техніко-економічне порівняння варіантів схем РУ

3

Проектування електроустановок власних потреб

3.1

Загальні відомості

3.2

Власні потреби КЕС

3.3

Власні потреби ТЕЦ

3.4

Власні потреби АЕС

3.5

Власні потреби ГЕС

4

Розрахунок струмів короткого замикання та вибір провідників і апаратів

4.1

Режими електроустановок

4.2

Розрахунок струмів короткого замикання

4.2.1

Призначення і порядок виконання розрахунків

4.2.2

Розрахункова схема установки

4.2.3

Заступна схема

4.2.4

Визначення ударного струму КЗ

4.2.5

Визначення струму для заданого моменту часу перехідного процесу КЗ

4.2.6

Особливості розрахунку струмів КЗ в системі власних потреб електростанції

4.2.7

Таблиця результатів розрахунків струмів КЗ

4.3

Врахування термічної дії струмів КЗ

5

Вибір струмопровідних частин та апаратів

5.1

Вибір струмопровідних частин електроустановки

5.1.1

Вибір провідників за умовами робочого режиму

5.1.2

Типи провідників, які застосовуються на головних ділянках

5.1.3

Вибір гнучких шин і струмопроводів

5.1.4

Вибір кабелів

5.1.5

Вибір жорстких шин

5.1.5.1

Механічний розрахунок однополосних шин

5.1.5.2

Механічний розрахунок двополосних шин

5.1.5.3

Механічний розрахунок шин коробчастого перерізу

5.1.5.4

Вибір ізоляторів

5.1.6

Вибір комплектних екранованих струмопроводів

5.2

Вибір електричних апаратів розподільних установок

5.2.1

Загальні відомості

5.2.2

Вибір вимикачів

5.2.3

Вибір роз’єднувачів

5.2.4

Вибір струмообмежувальних реакторів

5.2.5

Вибір вимірювальних трансформаторів

5.2.5.1

Вибір трансформаторів струму

5.2.5.2

Вибір трансформаторів напруги

5.2.6

Вибір розрядників

6

Конструкції розподільних установок

6.1

Порядок проектування РУ. Загальні вимоги

6.2

Вибір типу конструкцій РУ

6.3

Проектування закритих РУ

6.4

Комплектні розподільні установки

6.5

Проектування відкритих розподільних установок

7

Проектування системи керування

7.1

Загальні відомості

7.2

Вибір організаційної структури оперативного керування. Пости керування

7.3

Проектування постів (щитів) керування

7.4

Розрахунок і вибір установок постійного струму

7.4.1

Споживачі енергії постійного струму

7.4.2

Акумуляторні батареї

7.4.3

Вимоги до вибору АБ на станціях та підстанціях

7.4.4

Розрахунок АБ, підзарядного і зарядного агрегатів

 

Література

 

Додаток А. Характерні добові графіки електричних навантажень підприємств різних галузей промисловості

 

Додаток Б. Технічні характеристики основного обладнання

 

Додаток В. Технічні характеристики шинопроводів напругою до 1000 В

 

Додаток Г. Технічні характеристики вимикачів

 

Додаток Д. Технічні характеристики комплектних розподільних установок 6–35 кВ

 

Додаток Е. Технічні характеристики трансформаторів струму, вбудованих в елегазові вимикачі серії ВГБ

 

Додаток Ж. Умовні позначення в схемах електричних з’єднань