<-На зміст->

 

12.3  Методи розв’язання окремих задач синтезу структур систем доступу

 

У загальному випадку суть задачі проектування СД можна звести до такого формулювання. При заданих вхідних потоках потрібно визначити параметри телекомунікаційних засобів і синтезувати таку структуру системи, щоб при дотриманні певних вимог до характеристик вона могла б обслужити ці потоки. Під час розв’язання даної задачі необхідно знайти відповіді на ряд питань щодо структури і параметрів СД. Під час проектування мережі необхідно вирішити такі питання загальномережевого рівня проектування мережі, оптимальної відповідно до критерію мінімуму вартості:
-  визначення топології мережі;
- визначення величини інформаційних потоків переданих по КЗ мережі;
- вибір ПЗ КЗ;
- визначення процедур маршрутизації;
- визначення процедур управлінням потоком.
Розробка математичної моделі розв’язання задачі, що відповідає на всі запитання одночасно, є складним завданням. Тому на практиці для розв’язання поставленої задачі роблять її декомпозицію, що дозволяє розв’язувати задачі незалежно одна під одної з наступним об’єднанням результатів розв’язання окремих частинних задач проектування за допомогою спеціального алго­ритму, що дозволяє одержати оптимальний або субоптимальний розв’язок задачі в цілому.
Розглянемо ці окремі задачі проектування і методи їх розв’язання докладніше.

 

<-На зміст->