Пререлік скорочень

Вступ

1. АБОНЕНТСЬКІ ЛІНІЇ МІСЦЕВИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

1.1 Основні етапи розвитку систем абонентського доступу

1.2 Моделі системи абонентського доступу

1.3 Основні тенденції еволюції абонентських систем

2. МЕТОДИ МодуляціЇ та кодування в системах доступу

2.1 Особливості передавання сигналів абонентськими лініями зв'язку

2.2 Лінійне кодування типу 2B1Q

2.3 Модуляція типу QAM

2.4 Модуляція типу CAP

2.5 Модуляція типу DMT

2.6 Модуляція типу OFDM

3. Технології цифрових абонентських ліній

3.1 Вступ у сімейство технологій xDSL

3.2 Основні характеристики технологій xDSL

3.3 Реалізація HDSL на базі Т1

3.4 ISDN на базі кодування 2B1Q

3.5 Особливості SDSL

3.6 Особливості асиметричної DSL

3.7 Особливості DSL з адаптацією швидкості

3.8 Високошвидкісні DSL

3.9 Переваги технології xDSL

4 Технології HDSL ТА HDSL2

4.1 Передумови створення HDSL

4.2 Використання НDSL для El

4.3 Кадр HDSL для E1

4.4 Переваги HDSL та особливості використання

4.5 Реалізація HDSL для ISDN

4.6 Обмеження  HDSL та передумови створення HDLS2

4.8 Особливості дуплексного режиму в HDSL2

4.9 Типові параметри обладнання HDSL

4.10 Застосування технологій HDSL в апаратурі WATSON

5 ТЕХНОЛОГІЇ ADSL

5.1 Базова архітектура ADSL

5.2 Мережа ADSL

5.3 Кодування в ADSL

5.4 Інтерфейс ADSL

5.5 Структура кадру ADSL

5.6 Можливості ADSL

5.7 Особливості переходу від АDSL до VDSL

6 ШИРОКОСМУГОВІ СИСТЕМИ ДОСТУПУ

6.1 Види широкосмугових систем доступу

6.2 Комбіноване середовище "волокно-коаксіал"

6.3 Пасивна оптична мережа

6.4 Варіанти створення системи доступу в широкосмуговій ЦМІО

6.5 Технологія АТМ в Ш-ЦМІО

6.6 Система доступу в широкосмуговій ЦМІО

7 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ АБОНЕНТА ДО ISDN

7.1 Види абонентського доступу до ресурсів мережі ISDN

7.2 Способи та приклади організації абонентського доступу до ISDN

 1. 8 ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОВОДОВИХ СИСТЕМ ДОСТУПУ
 2. 8.1 Огляд існуючих проводових СД  України
 3. 8.2 Тенденції розвитку ПСД у світі
 4. 8.3 Техніко-економічні аспекти різних технологій ПСД
 5. 8.4 Вибір оптимальних технологій ПСД для України
 6. 8.5 Напрямки розвитку ПСД для інформаційно-комунікаційної інфраструктури України
 7. 9 БЕЗПРОВОДОВИЙ ДОСТУП ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 8. 9.1 Напрямки використання безпроводового доступу
 9. 9.2 Ефективність технології WLL
 10. 9.3 Основні методи побудови безпроводової системи абонентського доступу
 11. 9.4 Система абонентського доступу на базі LMDS
 12. 9.5 Підтримка функцій мобільності системою абонентського доступу
 13. 9.6 Технологія передавання даних GPRS
 14. 9.7 Система радіодоступу EDGE
 15. 9.8 Інтеграція стаціонарних і мобільних мереж зв’язку

10 ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ РАДІОДОСТУПУ

10.1 Основні тенденцій розвитку СРД у світі

10.2 Аналіз стану розвитку СРД в Україні

10.3 Перспективні системи радіодоступу для України

10.4 Техніко-економічні оцінки перспективної системи радіодоступу

11 ВИСОКОЧАСТОТНІ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-ДОСТУПУ

11.1 Доступ мережею кабельного телебачення

11.2 Доступ супутниковими каналами

11.3 Доступ мікрохвильовими телерадіоінформаційними мережами

11.4 Інтегрований підхід до побудови системи Інтернет-доступу

12 СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУР

12.1 Методи синтезу оптимальних структур систем доступу

12.2 Постановка задачі синтезу структур систем доступу

12.3  Методи розв’язання окремих задач синтезу структур систем доступу

12.3.1 Задачі синтезу топології

12.3.2 Задача розподілу потоків

12.3.3 Вибір пропускної здатності каналів

12.4 Синтез структури однорангової системи доступу

12.5 Синтез структури ієрархічної системи доступу

13 ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ абонентського доступу

Література