<-На зміст->

 

2.6 Модуляція типу OFDM

Алгоритм orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) є спрощеним варіантом алгоритму DMT. На відміну від DMT, алгоритм OFDM використовує єдине значення спектральної ефективності і для всіх частотних каналів.
Основні принципи і алгоритми, відповідно до яких проводиться формування лінійного коду OFDM, відповідають принципам DMT. Єдина, проте, істотна відмінність цих двох алгоритмів полягає в способі керування пропускною здатністю елементарних каналів. Значення пропускної здатності елементарних частотних каналів, які формуються алгоритмом DMT, можуть відрізнятися в різних частотних діапазонах. Алгоритм OFDM використовує одне значення пропускної здатності і швидкості передавання даних для елементарних каналів всього частотного діапазону.
До переваг багаточастотних алгоритмів відноситься забезпечення високих швидкостей передавання даних і здатність нівелювати дію на сигнал завад, які виникають в лінії. Безперечною перевагою цих методів також є наявність для них стандартів ITU і ANSI. За складністю реалізації алгоритм OFDM займає проміжну позицію між алгоритмами CAP і DMT, що робить можливим його застосування в малосерійних застосуваннях.
Недоліком алгоритму OFDM можна вважати неможливість вибіркової адаптації пропускної здатності елементарних каналів до частотних характеристик лінії. Індивідуальні частотні канали OFDM повинні бути розділені технологічними загороджувальними інтервалами. Чим більше буде число елементарних частотних каналів, тим ширшою буде сумарна довжина частотного інтервалу, який не може бути використаний безпосередньо для передавання даних. Наслідком цього є невисока ефективність використання смуги пропускання лінії в даному випадку.
Різноманітність існуючих в даний час алгоритмів модуляції, які можуть бути використані для формування лінійного коду, надає  розробникам і фахівцям з експлуатації телекомунікаційного устаткування можливість вибору оптимального варіанта для конкретної реалізації.
Позитивні якості, які властиві алгоритмам на базі 2B1Q, дозволять в майбутньому достатньо ефективно використовувати HDSL- і SDSL- системи, які побудовані на базі використання цього алгоритму. У перспективних системах доцільне застосування варіантів, які базуються на промислових реалізаціях алгоритмів QAM – CAP і DMT.

 

Контрольні запитання

 1. Якими чинниками обмежена швидкість передавання інформації абонентською лінією?
 2. Що таке перехресні завади?
 3. Поясніть алгоритм кодування 2B1Q.
 4. Які переваги і недоліки має код 2B1Q порівняно з іншими лінійними кодами?
 5. Яким чином створюється QAM?
 6. Наведіть вираз,  який описує QAM у звичайному та комплексному вигляді.
 7. Зобразіть графічно QAM у комплексній площині.
 8. Які переваги та недоліки QAM?
 9. Наведіть структуру формувача QAM.
 10.  Поясніть поняття "кодове сузір’я".
 11.  Які види QAM вам відомі і в чому полягає їх відмінність?
 12.  Як впливають завади на сигнал QAM?
 13.  Для сигналу з QAM-16 побудувати сигнальне сузір’я, знайти синфазну та квадратурну амплітуди, одержати модель цього сигналу.
 14.  Зобразити два різних 8-точкових сузір’я QAM. Для мінімальної відстані між сусідніми точками в обох сузір’ях 2А визначити, яке з наведених сузір’їв є більш ефективним.
 15.  Поясніть алгоритм модуляції САР.
 16.  Наведіть структуру формувача САР та поясніть принцип дії.
 17.  Які переваги та недоліки САР порівняно з QAM?
 18.  Яким чином формується DMT?
 19.  Які переваги та недоліки DMT при використанні в абонентських лініях?
 20.  Як формується OFDM-сигнал?

 

<-На зміст->