<-На зміст->

 

9.8 Інтеграція стаціонарних і мобільних мереж зв’язку

 

Процес такої інтеграції останнім часом все частіше називають конвергенцією мереж. Можна виділити ряд дуже важливих аспектів в інтеграції стаціонарних і мобільних мереж зв’язку. Обмежимося лише тими, які істотні з точки зору побудови мереж абонентського доступу. Така постановка проблеми дозволяє акцентувати основну увагу на двох задачах.
Розробку найвірогідніших сценаріїв, за якими протікатимуть інтеграційні процеси, можна впевнено назвати першою задачею. Спершу необхідно з’ясувати кінцеву мету, до якої веде інтеграція стаціонарних і мобільних мереж зв’язку. Безперечно те, що радіотехнічні засоби будуть здатні, в досяжній перспективі, підтримувати високі швидкості передавання інформації – на рівні сотень мегабітів і навіть декількох гігабітів за секунду. Також очевидно, що тільки радіотехнічні засоби забезпечать функції, що стосуються мобільності термінала і, сумісно із стаціонарним устаткуванням, персональної мобільності. Але безпроводові технології ніколи не витіснять повністю стаціонарне устаткування, хоча помітно скоротять сферу його використання, особливо в мережах абонентського доступу.
Найвірогідніший сценарій інтеграції стаціонарних і мобільних засобів у межах мережі абонентського доступу полягатиме в такому. По-перше, встановиться розумний оптимум між проводовими і радіотехнічними засобами, використовуваними в цій мережі (безумовно, оптимум не буде однаковим для різних мереж абонентського доступу). По-друге, апаратні і – що більш істотно – програмні засоби, використовувані в стаціонарних і мобільних мережах, будуть максимально уніфіковані. Іншими словами, інтеграційний процес буде здійснений на інтелектуальній платформі. І, по-третє, технічна експлуатація устаткування, використовуваного в мережах абонентського доступу, незалежно від середовища поширення сигналів, здійснюватиметься єдиною системою.
Як другу задачу можна назвати розробку методики планування мережі абонентського доступу. Таке твердження може показатися наївним через те, що ще не до кінця зрозумілі вимоги абонентів, які будуть висунуті до перспективних стаціонарних і мобільних мереж. Проте в подібних ситуаціях є певні переваги. Зокрема, розробку двох методик планування, орієнтованих на стаціонарні і мобільні мережі, можна проводити так, щоб врахувати основні, вже очевидні, рішення, обумовлені процесом конвергенції в телекомунікаційній системі XXI століття.

Контрольні запитання

  1. Які переваги та недоліки безпроводових систем?
  2. Навести напрямки розвитку сучасних безпроводових систем.
  3. Пояснити принцип функціонування технології WLL.
  4. Вказати можливі методи застосування технології WLL.
  5. Який принцип функціонування системи абонентського доступу за технологією LMDS?
  6. Навести структуру системи технології LMDS.
  7. Дати порівняльну характеристику існуючим стандартам стільникового зв’язку.
  8. У чому полягають основні переваги стандарту DECT?
  9. Навести розміри макро-, мікро- і пікокомірок.
  10.  У чому полягають особливості інтеграції стаціонарних і мобільних телекомунікаційних мереж?

 

<-На зміст->