<-На зміст->

 

4.9 Типові параметри обладнання HDSL

 

Типові значення дальності роботи систем HDSL, що використовують різні технології лінійного кодування, подані в таблиці 4.1 на прикладі обладнання HDSL WATSON Telecom AG, Швейцарія) різних серій. Обладнання WATSON2 використовує кодування 2B1Q і працює по двох парах, WATSON3 – використовує модуляцію   САР-64 і працює по двох парах, WATSON4 – САР-128 і працює по одній парі. Наведені в таблиці дані є лише типовими значеннями, виміряними на певних кабелях при відомих рівнях шумів (відповідно до стандартів ETSI). У випадках, коли наведена в таблиці дальність є недостатньою, тобто довжина лінії, на якій необхідно організувати цифровий тракт, перевищує типові значення, застосовується регенератор. Регенератор може бути організований з двох блоків HDSL або ж бути виконаним в спеціальному корпусі як особливий пристрій. Регенератор подвоює робочу дальність зв’язку. Теоретично можливе використання до 7-8 регенераторів на одній лінії.

Таблиця 4.1 – Типові відстані функціонування систем HDSL і SDSL WATSON


Діаметр жили, мм

Допустима довжина лінії без регенераторів

 

WATSON2

WATSON3

WATSON4

0,4

до 4 км

4-5 км

3-4 км

0,6

до 6 км

6-7 км

4-5 км

0,8

до 9 км

10-12 км

6-7 км

1,2

до 18 км

14-18 км

10-13 км

При проектуванні мережі важливим є питання практичного визначення придатності тих або інших кабельних пар до роботи обладнання HDSL. Для грубої оцінки можливості застосування системи HDSL слід користуватися таблицею 4.1. Щоб отримати точніші результати, можна провести вимірювання, для чого необхідно використовувати спеціальний тестер, що дозволяє генерувати характерні для HDSL значення перехресних завад (NEXT, FEXT), а також перевірити загасання в лінії на характерних частотах. Існує спеціалізоване вимірювальне обладнання, призначене для цих цілей, проте через його високу вартість (у десятки разів вище за вартість пари модемів HDSL), рекомендується не використовувати таке дороге обладнання тільки для тестування ліній під застосування систем HDSL Річ у тому, що значно простіше і дешевше здійснити перевірку пари пробним включенням двох модемів HDSL, що забезпечують повну діагностику відповідно до рекомендації ITU-T G.826. Такий підхід дозволить не тільки визначити  придатність лінії для апаратури конкретного типу (2B1Q,  САР-64 або САР-128), але і знайти комплекс якісних характеристик отриманого цифрового тракту (BER, SQ та ін.).
Параметри HDSL-лінії, вимірювані відповідно до G.826, наведені нижче.

  1. Перевірка циклічним кодом, що показує помилкові блоки, отримані на локальному кінці HDSL-тракту.
  2. Показуються помилкові блоки, прийняті на віддаленому кінці HDSL-тракту.
  3. Блок, в якому один або більше помилкових бітів.
  4. Період часу тривалістю одна секунда, в якому зареєстрована одна або більше помилок.
  5. Період тривалістю одна секунда, в якому більше 30% помилкових блоків.
  6. Помилковий блок, не врахований в п. 5.
  7. Відношення кількості секунд з помилками до кількості секунд без помилок за деякий фіксований час вимірювань.
  8. Відношення кількості блоків з помилками до загальної кількості переданих блоків за певний час за винятком блоків, визначених як в п.5 (SES), і часу нероботоздатності системи.

 

<-На зміст->