<-На зміст->

 

3.9 Переваги технології xDSL

 

Розглянемо переваги xDSL порівняно з іншими технологіями доступу, наведеними в попередніх підрозділах. Узагальнимо всі переваги xDSL з точки зору провайдерів.
Насамперед xDSL реалізується тільки тоді, коли це потрібно абонентові. Первинні витрати при цьому будуть набагато нижчими, ніж при використанні інших технологій.
Технології xDSL не вимагають ніяких змін у програмному забезпеченні комутатора центральної станції. У більшості випадків розподільник направляє звичайний аналоговий звуковий сигнал у комутатор, але всі інші послуги обробляються окремими серверами та маршрутизаторами.
Технології xDSL однаково застосовуються для домашніх користувачів, малих офісів і великих організацій. Припустимо, різні варіанти xDSL (наприклад, HDSL) мають забезпечувати служби, які будуть однаковими, можливо, за винятком потокового відео.
Особливою властивістю xDSL є те, що деякі версії, особливо АDSL/RADSL і VDSL, можуть мати інтерфейс із декількома різними пристроями користувача, включаючи приставки, персональні комп’ютери і домашні локальні мережі, наприклад, на основі Ethernet. Навіть більш нові електричні схеми проводки, такі як CEBus (користувацька шина електронного устаткування – Consumer Electronics Bus), припустимі на абонентському кінці ліній ADSL/RADSL і VDSL. xDSL формує інфраструктуру для транспортування комірок ATM (передавання в асинхронному режимі), особливо в VDSL і ADSL. Це важливо, оскільки ATM у свою чергу формує базу для стандартного міжнародного набору широкосмугових служб, відомого як широкосмугова ISDN (BISDN). Важко згадати велику кількість технологій, що успішно підтримують ATM, як в xDSL (особливо такі як ADSL/RADSL і VDSL).
І нарешті, xDSL – це не технологія майбутнього, вона доступна і зараз. З’єднання завжди встановлене, тому не потрібно  набирати телефонний номер і чекати встановлення з’єднання кожного разу, коли  виникає потреба у підключенні. При цьому не доведеться більше турбуватися про те, що в мережі відбудеться випадкове роз’єднання, при якому втрачається зв’язок саме в той момент, коли завантажується з мережі необхідна інформація.

 

Контрольні запитання

 1. Навести перелік основних технологій xDSL.
 2. Що таке дуплексний режим передавання інформації?
 3. Дати означення асиметричної xDSL.
 4. Обгрунтувати граничні швидкості передавання інформації за допомогою ТФМЗК.
 5. Пояснити, що означає багатошвидкісна DSL.
 6. Навести особливості реалізації технології HDSL на базі технології Т1.
 7. Виконати порівняльний аналіз параметрів стандартів Е1 та Т1.
 8. Розкрити особливості архітектури HDSL.
 9. В чому полягає необхідність використання лінійних кодів у технологіях xDSL?
 10.  Навести особливості лінійного коду 2В1Q, які обумовлюють його використання в мережах абонентського доступу.
 11.  Виконати порівняльний аналіз енергетичних спектрів кодів САР і 2В1Q з точки зору їх використання в технологіях абонентського доступу.
 12.  Які функції центрального термінала в архітектурі ADSL?
 13.  З якою метою у мережах ADSL використовуються розподільники?
 14.  Навести основні властивості CDSL.
 15.  Дати порівняльну характеристику сімейства технологій ADSL.
 16.  Чим обмежена пропускна здатність абонентської телефонної лінії?
 17.  Пояснити функції комутатора ISDN.
 18.  Якими чинниками зумовлені високі швидкості VDSL?
 19.  Вказати основні відмінності стандартів Т1 та Е1.
 20.  Яким чином пов’язані швидкість передавання даних в лінії з довжиною цієї лінії?

 

<-На зміст->