<-На зміст->

 

6.2 Комбіноване середовище "волокно-коаксіал"

 

Багато операторів КТБ активно модернізують свої мережі для введення інтерактивних послуг. Можна виділити декілька сценаріїв, реалізація яких приведе до побудови широкосмугової інтерактивної системи. Основні відмінності між цими сценаріями визначаються переліком послуг, які збирається реалізувати оператор мережі КТБ. Якщо, наприклад, оператор має намір ввести послугу "Відео за замовленням", то модернізацію мережі не можна вважати кардинальною. Інша картина постає у тому випадку, коли оператор збирається запропонувати своїм абонентам послуги телефонного зв’язку.
Основна група операторів КТБ починає модернізацію своєї мережі з введення послуг типу "Відео за замовленням". Саме таке рішення буде розглянуте в даному підрозділі. Ми почнемо з рисунку 6.1, який ілюструє вірогідний розподіл частотних діапазонів при розширенні функціональних можливостей КТБ до інтерактивної системи.
Область, названа на рисунку 6.1 "Аналогові канали", використовується в класичній системі КТБ. Частина діапазону, позначена буквою „А”, призначена для передавання керуючої інформації від термінала до мережевого устаткування. У діапазоні "В" розташовані як аналогові канали КТБ, так і цифрові канали, використовувані для послуги "Відео за замовленням". Для передавання цифрової відеоінформації по аналогових каналах використовується квадратурна амплітудна модуляція QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

                   А – від термінала
В – до термінала

Рисунок 6.1 – Приклад використання частотного діапазону в нових мережах КТБ

Традиційні системи КТБ використовують коаксіальний кабель. На рисунку 6.2 показана модель розподільної мережі КТБ.Відмітимо, що в традиційній мережі КТБ використовуються тільки односторонні підсилювачі, які для підтримки інтерактивних послуг підлягають заміні на пристрої, що забезпечують компенсацію втрат потужності сигналу в напрямках приймання і передавання.
Комбіноване середовище "волокно-коаксіал" створюється як доповнення до інфраструктури КТБ. Використання цієї технології доцільно пояснити на прикладі системи, створюваної для реалізації послуги "Відео за замовленням".
Поєднання існуючої мережі КТБ на базі коаксіального кабелю і устаткування АТМ, що працює по ОК, дозволяє істотно розширити спектр послуг, що надаються абонентам. Таке рішення, з точки зору мережі абонентського доступу, пов’язане з використанням комбінованого середовища поширення сигналів "волокно-коаксіал".

ПМ – підсилювач магістральний;
ВМ – відгалужувач магістральний;
ПСМ – підсилювач субмагістральний;
ВСМ – відгалужувач субмагістральний;
Р – розгалужувач;
АЛ – абонентна лінія;
ТП – телевізійний приймач.

Рисунок 6.2 – Модель розподільної мережі КТБ

Проте, можлива ситуація, коли ОК використовується за межами мережі абонентського доступу. На рисунку 6.3 наведені два варіанти мережі абонентського доступу, в яких використовується комбіноване середовище "волокно-коаксіал".
Варіант а) має на увазі, що МС з’єднується з комутатором АТМ, що є верхнім рівнем ієрархії комутованої мережі.


Рисунок 6.3 – Два варіанти мережі абонентського доступу з комбінованим середовищем "волокно-коаксіал"

Тоді комбіноване середовище "волокно-коаксіал" утворює разом з устаткуванням, використовуваним для телефонії, загальну мережу абонентського доступу. Варіант б) ілюструє ситуацію, коли нова мережа КТБ розвивається як самостійна система. В цьому випадку з’єднання між МС і комутатором АТМ можуть здійснюватися через транзитні вузли ТФМЗК. Швидше за все, потреби в такого роду зв’язку не буде, тому на рисунку 6.3 з’єднання ТФМЗК з комутатором АТМ показано пунктирною лінією.
Модель, наведена на рисунку 6.3, використовується також для якісного аналізу інформаційних потоків передавання комбінованим середовищем "волокно-коаксіал". Наша модель містить один комутатор АТМ, але, у принципі, їх може бути два і більше. Отже, між відеосерверами і комутатором АТМ прокладено К трактів з пропускною здатністю. Між комутатором АТМ і центрами КТБ прокладено L трактів з пропускною здатністю . Очевидно, що .
У кожному центрі КТБ частотний діапазон, який може використовуватися для нових послуг, обмежений і приблизно однаковий, тобто. Частина абонентів, що використовують інтерактивні послуги, поза сумнівом ростиме, що призведе до "перевантаження" коаксіальних ліній, які стануть стримувати подальший розвиток всієї системи. Вірогідний вихід з такої ситуації – максимальне розширення тієї частини мережі, яка побудована на ОК. Пасивна оптична мережа, принципам створення якої присвячений наступний параграф, може розглядатися як один з можливих варіантів вирішення такої проблеми, хоча дана технологія має ширшу область застосування.
До викладу принципів реалізації пасивної оптичної мережі необхідно згадати про один специфічний додаток комбінованого середовища "волокно-коаксіал" – створення систем відеоспостереження. Подібні системи можна розглядати як ізольовані широкосмугові мережі. Їх взаємодія з правоохоронними органами здійснюється за рахунок передавання низькошвидкісної інформації (сигнали тривоги) або мови. Передавання інформації від датчиків, розташованих на контрольованих об’єктах, до центру спостереження може здійснюватися за рахунок ресурсів мереж, побудованих на комбінованому середовищі "волокно-коаксіал".

 

<-На зміст->