<-На зміст->

 

12 СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУР
СИСТЕМ ДОСТУПУ

 

При розгортанні нових або модернізації існуючих систем доступу виникає задача визначення оптимальної  структури та вибору оптимальних значень параметрів елементів, з яких вони складаються. Для розв’язання цих задач структура системи, функціональний зв’язок її елементів та набір її параметрів визначається у вигляді графів або матриць. Останнє дозволяє звести цю задачу до класичних задач теорії графів або задач оптимізації.

 

 

<-На зміст->