<-На зміст->

 

7.1 Види абонентського доступу до ресурсів мережі ISDN

 

Перспективним напрямом в розвитку телекомунікаційних мереж є створення цифрової мережі інтегрального обслуговування ЦМІО (Integrated Services Digital Network – ISDN). Така мережа на основі уніфікованих засобів передавання, розподілу, обробки, зберігання і доставки інформації надасть абонентам (користувачам) широкий спектр інформаційного обслуговування.
Мережа ISDN створюється, як правило, на основі телефонної цифрової мережі, і забезпечує передачу інформації між кінцевими пристроями в цифровому вигляді. При цьому абонентам надається широкий спектр мовних і немовних послуг (наприклад, високоякісний телефонний зв’язок і високошвидкісна передача даних, передача текстів, передача теле- і відеозображень, відеоконференцзв’язок і так далі). Доступ до послуг ISDN здійснюється через певний набір стандартизованих інтерфейсів.
Одна з головних переваг обслуговування потоків інформації різного вигляду в рамках єдиної мережі полягає в наданні абонентам високоякісних послуг, при цьому вона економічніша, ніж окремі (телефонні, передавання даних і ін.) мережі.
В даний час набули найбільшого поширення, в основному, два види абонентського доступу до ресурсів мережі ISDN:

  1. Базовий (Basic Rate Interface ­ BRI) із структурою 2B+D, де            В = 64 кбіт/с, D = 16 кбіт/с групова швидкість при цьому буде 144 кбіт/с, за наявності каналу синхронізації швидкість передавання в лінії може дорівнювати 160 кбіт/с або 192 кбіт/с;
  2. Первинний (Primary Rate Interface – PRI) із структурою 30В+D, де В = 64 кбіт/с, D = 64 кбіт/с, при цьому швидкість передавання з урахуванням сигналів синхронізації буде 2048 кбіт/с.

Канали В є незалежними і можуть використовуватися одночасно для різних з’єднань і надання різних послуг. Канал D, в основному, призначений для передавання службової інформації між користувачами і комутаційною станцією. Окрім цього, по ньому можна передавати пакети даних і сигнали телеметрії.
У рекомендаціях МСЕ (ITU-T) передбачається доступ для АТС установ зі структурою 2В на швидкості 128 кбіт/с.
Абонентський доступ до ISDN здійснюється в точках із стандартизованими електричними і логічними характеристиками.
Функціональна схема організації абонентського доступу до ISDN наведена на рис. 7.1 Основними є інтерфейси R, S, T, U і V, які стандартизовані (окрім точки R).
Інтерфейс R забезпечує взаємозв’язок між абонентським терміналом ТЕ2 і термінальним адаптером ТА. Як термінал в мережі ISDN може бути як телефонний апарат, так і факсимільний, телетекстовий, відеотекстовий та інші апарати або персональний комп’ютер. Якщо як термінал підключається спеціальний термінал ISDN TE1 з характеристиками, що відповідають стандартам ITU-T, то необхідність в термінальному адаптері ТА, що узгоджує інтерфейси, відпадає.


Рисунок 7.1 – Функціональна схема організації абонентського доступу до ISDN (ЛМ* – маршрутизатор цієї мережі має порт ISDN)

Чотирипроводовий інтерфейс S забезпечує взаємодію термінала ISDN (або ТА) з кінцевим мережевим обладнанням NT2, що виконує функції сполучення терміналів з мережею. Обладнання NT2 може виконувати функції концентратора або АТС установи. Кінцеве обладнання NT1 забезпечує зв’язок обладнання абонентського пункту АП із станційним обладнанням по фізичному середовищу (перший рівень ВВС (Взаємодії Відкритих Систем).
В даний час поширена як міжнародний стандарт семирівнева модель ВВС (рис. 7.2), в якій можна виділити дві частини: перша стосується мережі зв’язку (низькі рівні) – дані, які передаються кінцевому пристрою по мережі, повинні надходити за призначенням, своєчасно в і правильному порядку, друга частина моделі відноситься до правильного розпізнавання даних на вищих рівнях.
Перша частина моделі складається з трьох рівнів, що забезпечують:

  1. Фізичний – сполучення об’єкта з передавальним середовищем;
  2. Канальний – безпомилкову передачу блоків (циклів або кадрів) даних по каналу зв’язку;
  3. Мережевий – маршрутизацію та комутацію.

7

Прикладний рівень

6

Представницький рівень

5

Сеансовий рівень

4

Транспортний рівень

3

Мережевий рівень

2

Канальний рівень

1

Фізичний рівень

Рисунок 7.2 – Модель ВВС

Друга частина моделі складається з чотирьох рівнів. На транспортному рівні здійснюється розділення повідомлення на пакети. Сеансовий рівень забезпечує організацію і проведення сеансів зв’язку.
У зв’язку з тим, що в АП можуть використовуватися різні форми подання інформації, на шостому рівні здійснюється подання переданої по мережі інформації на основі єдиної форми, яка на приймальному кінці переводиться в ту форму, яка прийнята в даному АП. На прикладному рівні виконуються функції щодо взаємодії прикладних процесів.

 

<-На зміст->