<-На зміст->

 

6.3 Пасивна оптична мережа

 

Помітний інтерес до пасивних оптичних мереж полягає, як відомо, у тому, що вони можуть ефективно використовуватися до виникнення ринку послуг, орієнтованих на застосування широкосмугових каналів. Разом з тим, пасивні оптичні мережі служать основою для введення широкосмугових послуг незалежно від виду телекомунікаційних технологій.
Модель пасивної оптичної мережі, яка запропонована МСЕ, показана на рисунку 6.4 у вигляді трьох функціональних блоків. Оптичний лінійний термінал (Optical Line Terminal – OLT) забезпечує з’єднання оптичної розподільної мережі (Optical Distribution Network – ODN) і МС. Цей термінал розміщується в кросі МС.
Оптичні мережеві модулі (Optical Network Unit – ONU) розташовуються в місцях концентрації користувачів обслуговуваної мережі. Вони виконують функції з’єднання оптичної розподільної мережі і виносних модулів комутованої мережі. Лінійний термінал і мережевий модуль містять активні електронні і оптичні елементи, що формують тракти передавання і приймання сигналів. Оптична розподільна мережа містить тільки пасивні компоненти (ОВ, розгалужувачі, роз’єми і подібні елементи), що і сприяло появі терміну "Пасивна оптична мережа".
Модель, запропонована МСЕ, може бути використана для пояснення принципів роботи значного числа мереж абонентського доступу. Вона інваріантна до типу використовуваного устаткування.
Використання спектрального ущільнення (розділення каналів за довжинами хвиль) дозволяє резервувати (для перспективних додатків) пропускну здатність транспортної мережі без виділення запасних ОВ.

 


Рисунок 6.4 – Модель пасивної оптичної мережі, запропонована МСЕ

Зокрема, довжина хвилі 1300 нм рекомендується для ТФМЗК і вузькосмугових ЦМІО, а вікно 1550 нм пропонується зарезервувати для широкосмугових послуг. Такий підхід дозволяє розглядати пасивні оптичні мережі як універсальне рішення для всіх телекомунікаційних систем. На рисунку 6.5 показаний приклад використання ресурсів пасивної оптичної мережі як загальної бази для ТФМЗК, мережі орендованих каналів, системи КТБ і Ш-ЦМІО.

Рисунок 6.5 – Використання ресурсів пасивної оптичної мережі

У модель введені деякі обмеження. По-перше, показаний варіант використання тільки одного ОК з N волокнами. По-друге, спектральне ущільнення здійснюється тільки по двох довжинах хвиль  і  . По-третє, не показаний розподіл ресурсів для ОВ з номерами від "2" до "N-1". Проте, можливість використання пасивної оптичної мережі для будь-яких різних телекомунікаційних систем очевидна навіть при обмеженнях, введених в модель.
Подальше вдосконалення пасивних оптичних мереж здійснюва-тиметься в трьох основних напрямах. Перший напрям пов’язаний з необхідністю зниження собівартості основних елементів пасивної оптичної мережі, що, в основному, визначається технологічними успіхами в області оптоелектроніки. Друга задача – розробка технічних рішень для економічного використання пасивних оптичних мереж на територіях, які можуть істотно різнитися поверхневою щільністю розміщення потенційних абонентів, і в умовах, коли така мережа обслуговує істотно різні за розміром групи абонентів. Третій напрям стосується ефективного використання пасивних оптичних мереж в Ш-ЦМІО, всі вимоги яких врахувати наперед неможливо.

 

<-На зміст->