<-На зміст->

 

6.4 Варіанти створення системи доступу в широкосмуговій ЦМІО

 

Розглянемо особливості Ш-ЦМІО з двох точок зору. Спочатку оцінимо ці особливості ззовні, а потім торкнемося деяких аспектів внутрішньої будови Ш-ЦМІО.
У верхній частині рисунка показані три основні учасники (гравці) телекомунікаційного ринку:
-    абоненти, зацікавлені в послугах електрозв’язку, для отримання яких вони звертаються до операторів;

 

Рисунок 6.6 – Складові ШМД

       -  оператори, що створюють мережі зв’язку на базі устаткування, яке отримується у його виробників;
- виробники устаткування, які розробляють технічні засоби, що відповідають вимогам оператора і потенційних абонентів.
Тепер звернемося до нижньої частини рисунка 6.6, трьом гілкам якого присвоєно назви. Кожна з цих гілок пов’язана з частиною, що містить ім’я одного з трьох учасників телекомунікаційного ринку.
Основні вимоги до послуг зв’язку формують абоненти. Безумовно, в цей процес залучені не тільки абоненти. Зокрема, багато ідей, що стосуються перспективних послуг, народжуються в науково-дослідних центрах. Проте саме абоненти визначають попит на пропоновані послуги, віддаючи за них свої гроші. Абоненти не специфікують свої вимоги до такого рівня, коли можна сформулювати технічне завдання на розробку відповідних апаратно-програмних засобів. Ці вимоги зручно подати в найзагальнішому вигляді: передавання мови, обмін даними, вихід в Internet і подібні послуги.
Створювані операторами мережі зв’язку надають своїм абонентам послуги. Необхідна сукупність мереж зв’язку створюється декількома операторами. Більш того, використовуючи різне устаткування, можна розв’язати конкретну задачу за рахунок побудови різного числа мереж. На рисунку 6.6 показаний випадок, коли одним оператором створюється транспортна мережа, мережа з комутацією каналів (для введення послуг ТФМЗК і ЦМІО) і мережа з комутацією пакетів (для послуг з передавання дискретної інформації).
Для побудови телекомунікаційних мереж оператори купують устаткування зв’язку – комутатори, системи передавання, лінійні споруди і інші технічні засоби. Розробка цих технічних засобів здійснюється виробниками устаткування, які враховують вимоги абонентів і операторів.
Запропонована модель не включає ряд інших елементів телекомунікаційної системи. Проте дана модель відображає ті особливості Ш-ЦМІО, які істотні з точки зору питань, що розглядаються в попередніх розділах. При аналізі цікавих для нас особливостей Ш-ЦМІО можна використовувати модель, що наведена на рисунку 6.7.
Великий інтерес для потенційних абонентів становлять такі послуги Ш-ЦМІО:
- доступ практично до всіх телекомунікаційних послуг через один інтерфейс користувач-мережа, що має на увазі вірогідне
зниження витрат на термінальне устаткування;
- взаємодія з одним оператором, що дозволяє сподіватися
на зниження сумарних витрат на телекомунікаційні послуги;
- послуги обміну відеоінформацією, які надаються, зокрема, в інтерактивному режимі, що істотно змінює роль телекомунікаційної системи як складової частини інформаційної інфраструктури.

Рисунок 6.7 – Особливості широкосмугової ЦМІО

Оператор, що аналізує доцільність створення Ш-ЦМІО, повинен розглядати всі її переваги і недоліки. Доцільно підкреслити два моменти визначальних процесів розвитку електрозв’язку:
- по-перше, устаткування, що реалізує функції інтегрального
обслуговування, повинно бути дешевшим, ніж сукупність технічних
засобів, які розв’язують аналогічні задачі за рахунок створення декількох
мереж;
-  по-друге, помітно зростає ринок послуг, що мають на меті різні форми обробки інформації, а не тільки встановлення з’єднання за певним номером.
Концепція Ш-ЦМІО для виробників устаткування підготувала ряд "сюрпризів", основним з яких можна вважати технологію АТМ. Друга особливість Ш-ЦМІО, істотна для виробників устаткування, полягає у тому, що високі швидкості обміну інформацією стимулюють розробку нових технологічних рішень при створенні систем передавання і комутації.
Якщо всі перераховані вище особливості Ш-ЦМІО розглядати з чисто технічної точки зору, то, мабуть, найцікавішою новиною можна вважати технологію АТМ. В наступному підрозділі стисло викладено найзагальніші принципи технології АТМ, необхідні для опису ряду рішень, пропонованих для мережі доступу в Ш-ЦМІО.

 

<-На зміст->