1.6 Контрольні запитання

1. Наведіть типи адрес стека ТСР/ІР з відповідними прикладами.

2. Поясніть призначення та застосування МАС-адрес. Яка структура МАС-адрес? Наведіть кілька прикладів МАС-адрес.

3. Поясніть призначення та застосування ІР-адрес. Наведіть кілька прикладів ІР-адрес.

4. Які адреси називають символьними? Наведіть кілька прикладів таких адрес та поясніть їх призначення.

5. Поясніть, яким чином символьні адреси перетворюються на ІР-адреси. Який сенс такого перетворення?

6. Поясніть з якою метою використовується класова схема ІР-адресації.

7. Перерахуйте та охарактеризуйте класи IP-адрес.

8. Поясніть, як визначити діапазон номерів мереж класів А, В та С.

9. Поясніть, як визначити максимальну кількість ІР-адрес у мережах класів А, В та С.

10. Поясніть, з якою метою використовуються адреси класів D та E. Наведіть діапазони адрес цих класів.

11. Охарактеризуйте особливі ІР-адреси та поясніть їх призначення. Наведіть кілька відповідних прикладів таких адрес.

12. Поясніть призначення групових ІР-адрес. Чим групові адреси відрізнаються від широкомовних?

13. Поясніть з якою метою використовується широкомовне повідом-лення і обмежене широкомовне повідомлення. В чому відмінність між ними?

14. Поясніть призначення ІР-адреси 127.0.0.1.

15. Поясніть призначення масок під час ІР-адресації з відповідними прикладами. Наведіть стандартні маски мереж класів A, B, C у десятко-во-точковій нотації та у вигляді числа, записаного через слеш.

16. Наведіть приклади українських доменів першого та другого рів-нів.

17. Поясніть, до яких класів належать ІР-адреси 179.54.65.3/16, 15.2.3.4/8, 199.78.65.124/24 та 224.0.0.10.

18. Поясніть сутність технології FLSM. Які переваги та недоліки її застосування?

19. Наведіть приклад сегментації мережі на п’ять підмереж із застосуванням масок постійної довжини. Визначте загальні втрати ІР-адрес для цього прикладу.

20. Поясніть сутність технології VLSM. Які переваги та недоліки її застосування у порівнянні з технологією FLSM?

21. Наведіть приклад сегментації мережі на п’ять підмереж із застосуванням масок змінної довжини та визначте загальні втрати ІР-адрес. Які втрати були б у випадку застосування масок постійної довжи-ни?

22. Наведіть приклад сегментації мережі, який принципово не може бути реалізований із застосуванням масок постійної довжини, а лише змінної довжини.

23. Поясніть призначення протоколу ARP.

24. Продемонструйте на прикладі функціонування протоколу ARP.

25. Наведіть складові фрейму ARP-запиту.

26. Поясніть призначення протоколу RARP.