В другій частині посібника розглянуто питання адресації в ІР-мережах, про-токоли міжмережевого і транспортного рівнів ТСР/ІР, основні пристрої комп’ютерних мереж, основи роботи CISCO IOS, а також детально розглянуто протоколи маршрутизації RIP, EIGRP та OSPF. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни „Комп’ютерні мережі”, а також може бути використаний під час вивчення дисциплін „Корпоративні і глобальні комп’ютерні мережі” та „Корпоративні мережі”.

1 Адресація в ІР-мережах

1.1 Типи адрес стекa ТСР/ІР

1.2 Класи ІР-адрес

1.3 Особливі ІР-адреси

1.4 Застосування масок під час ІР-адресації

1.4.1 Застосування масок постійної довжини

1.4.2 Застосування масок змінної довжини

1.5 Протоколи дозволу ІР-адрес

1.6 Контрольні запитання

1.7 Завдання


2 Мережеве апаратне забезпечення

2.1 Плати мережевих адаптерів

2.2 Повторювачі

2.3 Функції, призначення та класифікація концентраторів

2.4 Мости та комутатори

2.4.1 Основи функціонування мостів

2.4.2 Режими комутації

2.4.3 Проблеми у роботі мережі на основі мостів

2.4.4 Протокол зв’язуючого дерева STP та його модифікації

2.4.5 Застосування комутаторів

2.5 Маршрутизатори

2.5.1 Основні функції та класифікація маршрутизаторів

2.5.2 Основні компоненти маршрутизаторів

2.6 Порівняння комутації та маршрутизації

2.7 Контрольні запитання

2.8 Завдання


3 Вступ до CISCO IOS

3.1 Режими функціонування Cisco IOS

3.2 Інтерфейс користувача

3.3 Допомога з команд Cisco IOS

3.4 Послідовність початкового завантаження маршрутизатора та комутатора

3.5 Файли конфігурації маршрутизатора та комутатора

3.6 Початкова конфігурація комутатора

3.7 Деякі команди початкового конфігурування та моніторингу роботи маршрутизатора та комутатора

3.8 Контрольні запитання


4 Протоколи маршрутизації

4.1 Призначення та класифікація протоколів маршрутизації

4.2 Застосування кількох протоколів маршрутизації

4.3 Внутрішні та зовнішні протоколи Інтернету

4.4 Порівняння статичної та динамічної маршрутизації

4.5 Порівняння деяких протоколів динамічної маршрутизації

4.6 Основи статичної маршрутизації

4.7 Дистанційно-векторний протокол RIP

4.7.1 Побудова таблиці маршрутизації

4.7.2 Методи боротьби з фальшивими маршрутуми у протоколі RIP

4.7.3 Конфігурування протоколу RIP

4.7.4 Тестування та усунення помилок у роботі протоколу RIP

4.8 Удосконалений протокол маршрутизації EІGRP

4.8.1 Огляд протоколу EІGRP

4.8.2 Обчислення метрики протоколу EІGRP

4.8.3 Термінологія протоколу EІGRP

4.8.4 Функції і технології протоколу EІGRP

4.8.5 Типи пакетів протоколу EІGRP

4.8.6 Конвергенція протоколу EІGRP

4.8.7 Конфігування протоколу EІGRP для ІP

4.8.8 Тестування базової конфігурації протоколу EІGRP

4.9 Протокол стану зв’язків OSPF

4.9.1 Загальні відомості та термінологія протоколу OSPF

4.9.2 Стани протоколу OSPF

4.9.3 Основи функціонування протоколу OSPF

4.9.4 Конфігурування протоколу OSPF

4.9.5 Тестування роботи протоколу OSPF

4.10 Контрольні запитання

4.11 Завдання

Словник часто вживаних термінів

Література