4.8.8 Тестування базової конфігурації протоколу EІGRP

Функція IOS Cisco debug надає корисні команди моніторингу про-токолу EIGRP (табл. 4.10).

Прикладами таких команд можуть бути команди show. Основні варіанти команд show, що можуть бути використані для тестування роботи протоколу EІGRP зі стислими описами їх функцій наведені у таб-лиці 4.11.

Таблиця 4.10 – Основні команди налагоджування протоколу EІGRP